Sikker innlogging og datadeling med Feide

Feide er den nasjonale fellesløsningen for trygg og enkel innlogging og datadeling i utdanningssektoren. Tjenesten ivaretar personvernet og tilrettelegger for datadrevet innovasjon.

Alle organisasjoner tilknyttet kunnskapssektoren har behov for å tilby brukerne trygg og enkel innlogging til sine digitale tjenester.

Med Feide får elever, studenter, forskere og ansatte en sikker og brukervennlig innloggingsløsning som også omfatter datadeling på trygge premisser, med ansvarlig håndtering og bruk av persondata.

Trygg tilgang til tjenester

Feide fungerer i dag som felles innloggingsløsning for 1500 aktive digitale tjenester, der flere av dem er obligatoriske for ulike grupper på forskjellige stadier i utdanningsløpet.

Hvilke tjenester organisasjonene og deres brukere har behov for å benytte Feide til, vil avhenge av om de er del av grunnopplæringen, videregående skole eller høyere utdanning og forskning.

Organisasjonene kobler seg til Feide én gang og aktiverer Feide som innloggingsløsning på tjenestene organisasjonen ønsker.

Feide er i dag tilgjengelig innloggingsløsning for en rekke tjenester innen læringsressurser, prøver, eksamen, søknad og opptak, samt uunnværlige administrative og pedagogiske verktøy.

Tjenesten har litt over 1 million innlogginger per hverdag, og brukes årlig til ca. 200 millioner innlogginger.

All administrasjon på ett sted

En vertsorganisasjon er en organisasjon som bruker Feide som innloggingsløsning til sine digitale tjenester.

Ansvarlige i organisasjonene benytter Feides kundeportal til å administrere tjenester og tilganger, noe som betyr at de kun trenger å administrere én innloggingsløsning og ett sett med brukere.

Du samler all administrasjon på ett sted, og endringer gjøres kun én gang. Eksempler på vertsorganisasjoner er private og offentlige grunnskoler, kommuner, fylkeskommuner, universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

For organisasjoner som ikke ønsker å benytte Feide, er alternativet å bruke de enkelte tjenestenes egne innloggingsløsninger. Dette innebærer vedlikehold av egne sett med brukere til hver tjeneste, og dermed mye tid til administrasjon.

Funksjonalitet i Feide

Single sign-on

Med én innloggingsløsning på alle skolens digitale tjenester, trenger elever og studenter kun å huske ett brukernavn og passord.

Endring av passord gjøres også kun ett sted. Dette er enkelt og brukervennlig, og det innebærer færre supporthenvendelser for både skole og tjenesteleverandør i form av glemte innloggingsdetaljer.  

I Feide er det også såkalt single sign-on. Dette innebærer at brukerne slipper å legge inn brukernavn og passord på nytt for hver tjeneste han eller hun bruker i løpet av en dag.

Er du først logget inn på en tjeneste med Feide, logges du direkte inn uten å oppgi brukernavn og passord på nytt når du går til en annen.  

Feide gir også god støtte for moderne pålogging til apper. Tjenesteleverandør kan velge om ny pålogging skal kreves etter 8 timer, eller om brukerne kan være pålogget i en lengre periode. Dette er i tråd med det sluttbrukere forventer av mobilapplikasjoner i dag.

Muligheter for sterk autentisering

For noen tjenester er det nødvendig at brukerne autentiserer seg på et høyere sikkerhetsnivå for å få tilgang. I Feide er det tilrettelagt for sterk autentisering for vertsorganisasjoner som ønsker det. Dette kan aktiveres på utvalgte tjenester og brukergrupper.

Sterk autentisering kombinerer to ulike autentiseringsfaktorer for å styrke sikkerheten rundt identitetsbekreftelsen.

Ved å innføre to autentiseringsfaktorer i stedet for én, blir det vanskeligere for uvedkommende å logge inn. Feide tilbyr tofaktorautentisering i form av engangspassord på SMS, kode via godkjennerapplikasjon og ID-porten.

Les mer om hvordan du aktiverer sterk autentisering i Feide

Sikker lagring av personopplysninger

Passord lagres kun hos vertsorganisasjonen og er ikke tilgjengelig for de enkelte tjenestene. For brukerne av Feide er dette et viktig sikkerhetsaspekt da det innebærer at passordet ikke kommer på avveie dersom en tjeneste skulle bli kompromittert.

Brukerne kan også være trygge på at deres personopplysninger kun ligger lagret lokalt hos vertsorganisasjonen. Samtidig letter dette det administrative arbeidet hos organisasjonene, da nødvendige data enkelt holdes oppdatert og korrekt.

Datadeling for god brukertilpasning

Ettersom store deler av utdannings-Norge bruker en identitetsforvaltning basert på Feide, har Feide tilgang til strukturert informasjon om organisasjonene, skolene og personene i utdanningssektoren som andre innloggingsløsninger ikke har.

Denne informasjonen gjør at tjenestene i større grad kan tilpasse seg brukeren og utvikle produktene basert på brukernes behov.

God datadeling handler om at informasjon gjøres tilgjengelig og gjenbrukes på tvers av tjenester på en sikker måte. Slik knytter en flere tjenester sammen, noe som gir muligheter og sikrer smidigere tilgang for både brukere og tjenesteleverandører.

God datadeling innebærer også sikker bruk og håndtering av persondata. Feide sikrer at datadelingen skjer på trygge premisser, der både tjenesteleverandører og vertsorganisasjoner sørger for ansvarlig bruk av dataene.   

Mindre administrasjon for lærere

For en lærer vil Feide bety mindre tid brukt på manuell administrasjon av brukere i digitale tjenester. Som lærer får du med Feide også enkelt oversikt over elevene og undervisningsgruppene dine.

Fagene du underviser i kan knyttes opp mot læreplanen, og du kan tildele enkeltelever oppgaver fra læreverket og følge fremdriften deres.

Siden Feide har informasjon om hvilken rolle brukeren har og hvilken undervisningsgruppe han eller hun tilhører, kan tjenesten automatisk plassere brukerne i for eksempel riktig rom i læringsplattformen, og automatisk tildele læremiddellisenser til undervisningsgrupper.

Hvis en elev bytter skole, fag eller klasse, vil informasjonen oppdateres hos vertsorganisasjonen. Tjenesteleverandøren vil motta endringen automatisk når eleven logger inn, og trenger dermed ikke å bruke ressurser på å opprette og vedlikeholde gode databaser.

Innlogging for personer uten Feide-bruker

I noen sammenhenger er det behov for at personer som ikke er tilknyttet norsk utdanningssektor, og som dermed ikke har rett på Feide-bruker, skal kunne logge inn på en utdanningstjeneste.

Dette kan for eksempel være foreldre eller foresatte som bruker skolens digitale meldeboktjeneste for å kommunisere med barnets lærer, eller alumni-personer.

Feide er integrert med ID-porten slik at den elektroniske ID-en fra ID-porten kan brukes til å logge inn på en tjeneste som i utgangspunktet krever en Feide-bruker. Løpende kostnader for innlogginger via ID-porten blir belastet tjenesteleverandør.

Benyttelse av ID-porten forutsetter følgende:

  • Tjenesten må være registrert av en organisasjon (ikke en privatperson).

Ønsker din virksomhet å benytte ID-porten for personer uten Feide-brukere? Registrert administrator må først sende en e-post til kontakt@sikt.no. Merk e-posten "Bruk av ID-porten for personer uten Feide-brukere".

Feides kundeportal

Vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører benytter Feides kundeportal til administrasjon av brukere og tjenester.

Her kan administratoren blant annet integrere/aktivere Feide-innlogging på tjenester, administrere tilganger og autentiseringsløsninger, se statistikker og legge inn driftsmeldinger.

Les mer om bruk av Feides kundeportal for vertsorganisasjoner

Les mer om bruk av Feides kundeportal for tjenesteleverandører

Kostnad

Prisen for å benytte Feide er avhengig av type vertsorganisasjon og antall brukere. Oversikt over priser i grunnopplæringen og høyere utdanning finner du her

Feide er tilgjengelig for alle som leverer digitale tjenester til den norske utdanning- eller forskningssektoren. Det er gratis å være tjenesteleverandør. Her kan du lese mer om hvordan du går frem for å bli tjenesteleverandør i Feide

Relaterte produkter og tjenester