Nasjonale digitaliseringstiltak

Nasjonale digitaliseringstiltak er tiltak som bidrar til å realisere strategier og handlingsplaner i Kunnskapssektoren. Tiltakene besluttes, gjennomføres og følges opp i henhold til Samstyringsmodellen. Ansvarlig for gjennomføring kan være Sikt, HK-dir. og andre aktører.