Student ID mobile app

With the Student ID mobile app, you can identify yourself to student welfare organizations and public transport companies such as Vy, to obtain student discounts.

The Student ID mobile app is available for you if you’re a student at a college or university that uses the student information system Felles studentsystem (FS).

With the Student ID mobile app:

  • You don't need a sticker or paper receipt for paid semester fees.
  • You can show your student ID to various entities and gain access to services and discounts as a student.
  • If your university or college has enabled it, you can use the student ID to borrow books at the library.
  • The Student ID mobile app ensures that your personal data is transferred securely.

Download the Student ID mobile app

Download from App Store

Operating system requirements: iOS 15 (may work on older versions, but we do not support versions that have reached EOL with the operating system provider).

Download on Google Play

Operating system requirements: Android 12.0 (may work on older versions, but we do not support them)

How do you log in to the Student ID mobile app for the first time?

  1. Open the app (requires internet access).
  2. Select which institution you belong to.
  3. Log in with the username and password provided by your university or college.
  4. Read the consent statement and accept (the app can only be used if you give your consent).
  5. Read the terms of use and approve (the app can only be used if you approve the terms).

If you have paid the semester fee and registered as a student for the semester, this will show in a green box at the bottom of the page. The receipt itself is stored in the app, so after logging in and registering the paid semester fee in the app, the app can be used without internet access.

The app will update itself every time you open it, or by pulling down the screen. Without internet access, the app will read stored data and at the bottom there is a "Last updated" line showing the date and time for the last time fresh data was retrieved. When logging out, stored data will be removed.

Note! When logging in, you will always need internet access, but you will remain logged in even if you close the application.

Privacy statement

FAQ (norwegian)

Du må ha registrert deg i Studentweb og ha betalt semesteravgift før du kan ta i bruk appen. I tillegg må du være registrert med en FEIDE-bruker (dette oppretter studiestedet ditt for deg). Det kan ta 3-5 dager fra du har betalt semesteravgiften til betalingsinformasjonen er ferdig prosessert og registrert. Dersom du ikke har FEIDE-bruker fra før av, kan det i tillegg ta et par dager til du har en aktiv bruker.

Ved enkelte studiesteder må du også selv aktivere IT-kontoen din. Det tar normalt 1 dag fra du aktiverer kontoen til du kan logge inn i appen.

Du logger på med ditt Feide-brukernavn og passord (det samme brukernavnet og passordet som du bruker på andre systemer, slik som Studentweb m.m.). PS! Ditt brukernavn er ikke nødvendigvis det samme som ditt studentnummer.

Midt på siden vil det være en grønn boks med teksten «Gyldig studentbevis», nåværende semester + år (f.eks Høst 2023) og når den utløper (f.eks 31.01.2024).

Under den grønne boksen er det en knapp med tekst "Kontroll" som animerer boksen for "Gyldig studentbevis"

Du må velge det lærestedet der du har betalt semesteravgift.

Ulike land har ulike krav til hva som definerer en student og til hva som eventuelt gir studentmoderasjon. Hvis du ønsker å fremvise informasjonen i appen på engelsk gjør du dette ved å endre språkinnstillingene på telefonen til engelsk.

Merk: Ved å godkjenne samtykke for Europeisk studentkort i Studentweb, kan du bruke appen i Europa for å bevise at du er student.

Studiestedet ditt må ha åpnet for at du skal kunne samtykke til å dele dine data med EU-tjenesten. Du må ha samtykket aktivt til dette i Studentweb for at ditt europeiske studentkort skal være synlig i appen. Det kan ta opptil 1/2 time fra du godtar samtykke til endringen er synlig i appen.

Studiestedene har ulik praksis på om studenter som er fritatt fra å betale semesteravgift skal få gyldig bevis i appen eller ikke. Hvis du er i tvil, ta kontakt med studiestedet ditt.

Noen av de studiestedene som ikke utsteder gyldig bevis i appen til studenter som er fritatt fra å betale semesteravgift, gir deg mulighet til å betale semesteravgift og for å oppnå gyldig studentbevis. I slike tilfeller må du, etter at du har betalt semesteravgiften, ta kontakt med studiestedet ditt slik at de får gjort nødvendige registreringer. Først når det er gjort vil du kunne logge deg på studentbevis på mobil.

Ved de fleste studiesteder trenger du et studentkort for å få adgang til bygninger (og i noen tilfeller også for å kunne låne bøker ved biblioteket).

Ved eventuell billettkontroll viser du frem studentbevis på mobil sammen med gyldig billett. Du trenger ikke trykke på noe appen for å vise at du har rett til studentrabatt.

Bilde av deg må være registrert i studiestedets datasystem for at det skal bli vist i appen. Dette bildet blir normalt tatt av deg av studiestedet ditt i forbindelse med studiestart.

Ikke alle studiesteder registrerer bilde av sine studenter i datasystemet sitt. Ta kontakt med ditt studiested for å få svar på hva som gjelder for deg.

Det er utdanningsinstitusjonen din som administrerer bildet av deg. Hvis du ønsker å endre bildet i appen må du kontakte utdanningsinstitusjonen din.

Bilde av deg må være registrert i studiestedets datasystem for at det skal bli vist i appen. Dette bildet blir normalt sett tatt av deg av studiestedet ditt i forbindelse med studiestart.

Ikke alle studiesteder registrerer bilde av sine studenter i datasystemet sitt. Ta kontakt med ditt studiested for å få svar på hva som gjelder for deg.

Hvis ikke studentbeviset viser bilde av deg må du legitimere deg med annen legitimasjon. Appen bekrefter likevel at du er gyldig student.

Trykk på de tre prikkene/tannhjulet øverst til høyre i appen og velg "Oppdater" (dette krever internettilgang).

Gyldig studentbevis for vårsemesteret vises fra og med 1. januar til og med 31. august.

Gyldig studentbevis for høstsemesteret vises fra og med 1. juli til og med 31. januar.

Gyldig kvittering for høstsemesteret vises hver gang du oppdaterer appen mellom 1. juli og 31. desember. Første gang du oppdaterer appen etter klokken 00:00 den 1. januar vil gyldig kvittering for vårsemesteret vises i appen.

Gyldig kvittering for vårsemesteret vises hver gang du oppdaterer appen til og med 1. juli. Første gang du oppdaterer appen etter klokken 00:00 den 1. juli vil gyldig kvittering for høstsemesteret vises i appen.

Appen følger standardspråket på telefonen din. For å endre hvilket språk informasjonen i appen vises på må du endre språket på mobilen din.

Appen henter følgende informasjon: navn, bilde, fødselsdato, studentnr., institusjon og om du er student (at du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg)

Informasjonen blir kun lagret på telefonen din.

Se personvernerklæring for Digitalt studentbevis.

Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Lærestedene bruker Feide. Ditt brukernavn og passord brukes på en rekke tjenester, også appen.

FS - Felles studentsystem - er lærestedenes studieadministrative system. Systemet inneholder blant annet informasjon om deg som student og dine studier. Informasjon om at du har betalt semesteravgift og har aktiv studentstatus hentes fra FS.

I need help. Who do I contact?

Contact your university or college.

If the problem is due to technical errors in the app, your university or college will get in touch with Sikt.