Skolevalg

Siden 1989 har Sikt (som tidligere NSD) gjennomført skolevalg ved alle ordinære valg, og samtidig gjennomført spørreundersøkelser blant elevene og hele befolkingen. Dette gir unike data om ungdoms holdninger til samfunnsspørsmål.

Sikt gjennomfører skolevalget på oppdrag for Utdanningsdirektoratet (Udir), i samarbeid med Udir, fylkeskommunene og ungdomspartiene.

Informasjon om skolevalget 2023

Skolevalget 2023 arrangeres 4. og 5. september. Vi anbefaler å gjennomføre valget på de offisielle datoene, men skolene kan velge å avholde valget uken før, fra 28. august.

Skolevalget i 2023 gjennomføres som urnevalg, i likhet med det ordinære valget.

Påmelding til skolevalget skjer i mars 2023. Da vil alle videregående skoler få en e-post med lenke til påmelding.

Les mer om skolevalget på udir.no/skolevalg, eller ta kontakt med på skolevalg@udir.no.

For informasjon om de ordinære valgene, se valg.no.

Hva er skolevalg?

  • Prøvevalg for stortingsvalg, sametingsvalg og fylkesvalg med valgkamp på skolene, hvor ungdomspartiene deltar med debatter og valgtorg.
  • En del av demokratiopplæringen i skolen, hvor elevene selv kan delta aktivt i politiske diskusjoner, få kunnskap om ulike politiske retninger og avgi egen stemme.

Skolevalgundersøkelsene

Hvilke politiske saker er viktigst for ungdommers valg av parti? Hvor fornøyd er ungdommer med demokratiet i Norge?

Under skolevalget kan skoler melde seg på Skolevalgundersøkelsen. Dette er en undersøkelse blant elever som måler holdninger til ulike samfunnsspørsmål. Parallelt med undersøkelsen gjennomføres det en landsomdekkende meningsmåling med resten av befolkningen, som inneholder utvalgte spørsmål fra Skolevalgundersøkelsen.

Spørreundersøkelsene gjør at man kan sammenligne holdninger mellom elever og resten av Norges befolkning. Dette gir oss spennende data som tilgjengeliggjøres for alle i anonymisert form.

17 739 elever fra 162 videregående skoler har svart på spørsmålene i Skolevalgundersøkelsen 2021.

Data fra Skolevalgundersøkelsene 1989–2021

Datasettene for skolevalgundersøkelsen finner du her

NB! Vi jobber for tiden med å oppgradere infrastrukturen for våre datasamlinger. I forbindelse med dette vil noen datasett være midlertidig utilgjengelig en periode.