Samstyringsmodell for digitalisering

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, er det etablert en samstyringsmodell som skal sikre hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering fra institusjonene i kunnskapssektoren. Dagens styringsmodell for digitalisering ble besluttet 30. november 2022, og innføres i 2023.

Mål, oppgaver og organisering

Samstyringsmodellen skal bidra til realisering av strategi og handlingsplan for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren, samt måloppnåelse for gjeldende sektormål. Styringsformen skal sikre styring, innflytelse og brukerinvolvering fra institusjonene i sektoren. Modellen forutsetter et tett samarbeid mellom HK-dir og Sikt.

Digitaliseringsstyret er øverste nivå i samstyringsmodellen med ansvar for medvirkning, samarbeid og strategiske vurderinger. Under Digitaliseringsstyret etableres porteføljestyrer som styrer hver sine produktområder, herunder prioriteringer, igangsetting og oppfølging av felles initiativ.

Porteføljestyrene har følgende inndeling:

  • Utdanning og administrasjon
  • Forskning og kunnskapsressurser
  • Data og infrastruktur

Den løpende medvirkning av sluttbrukere skjer i kontinuerlig produktutvikling og drift.