Lyttet til hvaler utenfor Svalbard

Forskningsnettets fiberkabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard har gjort det mulig å levere tilnærmet «live» strømming av data om livet og geofysisk aktivitet i arktiske farvann.

Forskere ved NTNU og Cornell University har over en periode på 40 dager samlet inn og overført nærmere 7 terabytes med rådata daglig til NTNU i Trondheim gjennom forskningsnettet.

Dette har de gjort ved hjelp av en optisk sensorteknikk kalt Distributed Acoustic Sensing (DAS).

Gir nye og spennende muligheter

Rådataene har så blitt analysert, og i materialet har forskerne bak studien blant annet kunnet identifisere over 830 hvallyder, en rekke jordskjelv, skipstrafikk og fjerne stormer.

Forskerne ser en rekke bruksområder for bruk av denne typen data i framtiden.

– Å bruke Sikts fiberoptiske infrastruktur på denne måten gir oss forskere nye og spennende muligheter. For det første åpner det for ny forskning å bruke vanlige fibre til å måle akustiske signaler over et svært bredt frekvensområde (fra milliHertz til kiloHertz) både til havs og på land, sier en av forskerne bak studien, Martin Landrø.

Landrø er professor i geoakustikk ved Institutt for elektroniske systemer (NTNU) og leder av Centre for Geophysical Forecasting.

– I tillegg kan vi bruke Sikts systemer for å overføre store datamengder i sanntid. Koblet sammen med AI og andre analysemetoder gir dette nye og uante muligheter innen monitorering og varsling, forteller Landrø. 

Mer informasjon