Driftsmeldinger

Her kan du sjekke om det er registrert driftsmeldinger for våre produkter og tjenester

[LØST] Problemer med Feide-innlogging

Published:

15 May 2024 at 07:26

Feide opplever forstyrrelser med innlogging for en del brukere.

En del innlogginger går helt fint, mens andre tar for lang tid og timer ut med en 502 Bad Gateway. Problemene startet litt over kl. 09:00 og vi jobber med å løse det for alle.

Vent noen minutter og prøv igjen.

Oppdatering kl 10:30:
Vi opplever ikke lenger problemer med innlogging, men fortsetter å overvåke situasjonen nøye.
Årsaken til problemene skyldes veldig høy last på kort tid.
Vi jobber med å finne en god løsning for å kunne håndtere lignende situasjoner fremover.
Beklager ulempene dette har medført.

Start:

15 May 2024 at 07:02

End:

15 May 2024 at 07:45

Solved

[LØST] Feil med integrasjonen til Digital eksamen

Published:

6 May 2024 at 20:36

Updated:

7 May 2024 at 07:21

Det er feil med Digeks-API. Integrasjonen mellom WISEflow/Inspera Assessment og FS er nede.

Dette skyldes en feil ved en tjeneste hos en underleverandør av Sikt, og de jobber på spreng med å løse problemet.

 

07.05.2024 09:21:00 Feilen er løst og integrasjon fungerer som normalt.

 

Start:

6 May 2024 at 14:00

End:

6 May 2024 at 21:20

Solved

Cristin REST-API er nede

Published:

2 May 2024 at 10:49

Updated:

2 May 2024 at 13:15

Cristin (både gamle og nye) er oppe igjen, men REST-API-Tjenestene er nede. NVA er også påvirket.

Det er ikke kontakt med Cristin REST-API. 
Dette påvirker også innlogging i NVA. Det gjelder for både PROD og TEST-miljøene.

Problemet skal være løst.

Start:

2 May 2024 at 10:46

End:

2 May 2024 at 12:40

Solved

Nedetid på vårt saksbehandlingssystem

Published:

15 April 2024 at 06:49

Vi opplever for tiden tekniske problemer med vårt saksbehandlingssystem / ticket-system.

Dette medfører manglende autosvar på saker via epost og nettskjema, samt forlenget saksbehandlingstid.

Vi beklager ulempen dette medfører og arbeider med å få det opp igjen så raskt som mulig.

Start:

15 April 2024 at 04:15

End:

15 April 2024 at 07:57

Solved

Vitnemålsportalen - Problem med henting av resultater

Published:

2 April 2024 at 06:22

Vi opplever problemer med innlasting av resultater i Vitnemålsportalen. Vi jobber så raskt som mulig med å rette feilen. Feilen skal nå være løst

We are experiencing issues with loading results into the Diploma Registry, and are working to resolve the issue as quickly as possible.

Start:

27 March 2024 at 16:00

End:

2 April 2024 at 07:45

Solved

Feide.no er ustabilt

Published:

17 March 2024 at 20:18

Feide.no har periodevis vært nede. Våre eksperter arbeider med saken, men det ser ut til at nettstedet er oppe å går igjen nå.

Vi beklager ulempen dette medfører.

Start:

16 March 2024 at 18:00

End:

19 March 2024 at 11:00

Solved

Vedlikeholdsarbeid berører Zoom-tjenesten 16. mars

Published:

15 March 2024 at 12:35

Det er meldt planlagt arbeid fra NORDUnet som vil berøre vår Zoom-tjeneste.

Vedlikeholdsarbeid berører Zoom-tjenesten 16. mars
 

Vår leverandør NORDUnet vil gjennomføre vedlikeholdsarbeid som berører vår Zoom-tjeneste.

Dette vil medføre ustabilitet og nedetid på tjenesten i perioden.

 

Vi beklager ulempen dette medfører.

 

Lørdag 16. mars, kl. 07-19

Start:

16 March 2024 at 06:00

End:

16 March 2024 at 18:00

Solved

Problem med login for gamle Cristin

Published:

23 February 2024 at 08:49

Updated:

23 February 2024 at 12:08

Flere brukere får feilmelding "Din bruker ble ikke funnet i Cristin"

Flere av våre brukere melder om feilmelding "Din bruker ble ikke funnet i Cristin"

Feilen skal nå være rettet

Ta kontakt om man fortsatt opplever feil

Start:

23 February 2024 at 07:06

End:

23 February 2024 at 12:06

Solved

Databasejobber som feiler GAUS, CANVAS, VITNEMAL*

Published:

16 February 2024 at 11:09

FS-klienten viser nå at flere databasejobber feiler. 

2024-02-16 kl. 11:00 FS-klienten viser nå at flere databasejobber feiler. 

  • Databasejobb JOB_instkode_GAUS_SAKER feilet
  • Databasejobb JOB_instkode_VITNEMALSB_FNRENDR feilet
  • Databasejobb JOB_instkode_VITNEMALSBANK feilet
  • PK_FSWS_LMS_CANVAS.P (...) feiler

Vi jobber med å lokalisere årsaken til disse meldingene. Følg med her for oppdateringer: https://www.fellesstudentsystem.no/driftsmeldinger/2024/2024-02-16-2.html 

Start:

16 February 2024 at 10:00

End:

19 February 2024 at 07:00

Solved

Problemer med overføring fra FS til Canvas - produksjonsmiljøet

Published:

16 February 2024 at 11:08

Det er problemer med overføringen av data fra FS til Canvas.

2024-02-16 kl: 10:00 Det er problemer med overføringen av data fra FS til Canvas.

  • Problemet gjelder produksjonsmiljøet og ikke demo. Problemet startet ca. kl 11:00 i går torsdag. Vi jobber med å lokalisere problemet. Følg med her for oppdatering i saken
  • Problemet vises i FS-klientens varsellogg. 

    Saken oppdateres her: https://www.fellesstudentsystem.no/driftsmeldinger/2024/2024-02-16.html

Start:

16 February 2024 at 09:00

End:

19 February 2024 at 08:00

Solved

Signeringen i Vitnemålsportalen og Studentweb er nede

Published:

12 February 2024 at 07:17

Signeringen er nede både i Vitnemålsportalen og Studentweb. Trolig vært nede siden lørdag formiddag. Dette fører til at det ikke er mulig å bestille digitalt signerte dokumenter, og all deling av resultater fra Vitnemålsportalen har stoppet opp. Vi feilsøker.

12.02.2024 kl. 13.50: Det ble gjort en feilretting, og signeringstjenesten fungerte igjen ca. kl. 10.30, men i den første perioden etter dette tok signeringen og dermed også delingen lang tid. Etter hvert gikk behandlingstiden betydelig ned, og nå skal tjenesten fungere som normalt. Vi anbefaler brukere av Vitnemålsportalen om å sjekke menypunktet "Mine delte resultater". Dersom bestillingen har statusen "signerer dokument", vil den trolig ikke bli behandlet, og vi oppfordrer til å gjøre delingen på nytt. Beklager ulempene.

Start:

12 February 2024 at 07:00

End:

12 February 2024 at 12:50

Solved

Problem med interne system - Forlengar saksbehandlingstid

Published:

6 February 2024 at 14:05

Grunna problem med interne system har vi mista tilgong til saksbehandlingssystemet vårt mot slutten av denne arbeidsdagen.

Problemet medførar noko lengre saksbehandlingstid, spesielt på nye henvendelsar.

Det vil også seie at dersom du sendar inn epost til oss, vil du ikkje motta bekreftelse på at vi har mottatt den før ting er oppe og går igjen.

Vi beklagar ulempa det medførar, og jobbar med å få ting tilbake så raskt som råd.

Start:

6 February 2024 at 12:00

End:

6 February 2024 at 20:20

Solved

IntArk - Nedetid for deler av tjenesten

Published:

1 February 2024 at 07:35

Vi har uventet nedetid for deler av tjenestene for IntArk. Det ble oppdaget i dag kl. 07:44.

For Gravitee gjelder det Management og Portal grensesnittene. Selve APIene ser ut til å svare og fungere som normalt.

For RabbitMQ gjelder det kun det gamle management grensesnittet. BROM ser ut til å fungere som normalt.

Grensesnittet for Grafana ser også ut til å være nede.

 

Melder om at problemet er løst og at oppgradering av Gravitee for gjenverende organisasjoner starter nå.

Start:

1 February 2024 at 06:45

End:

1 February 2024 at 08:00

Solved

Vitnemålsportalen - Problem med henting av resultater

Published:

30 January 2024 at 07:25

Vi opplever problemer med innlasting av resultater i Vitnemålsportalen og jobber så raskt som råd med å feilrette.

We are experiencing issues with loading results into the Diploma Registry, and are working to resolve the issue as quickly as possible.

Oppdatering 1: Feilen skal være rettet

Update 1: The problem has been resolved

 

Oppdatering/Update 2: Korrigert med mer korrekte tidspunkt. Corrected with more precise times.

Start:

29 January 2024 at 15:45

End:

30 January 2024 at 07:45

Solved

fsweb.no-tjenester er ustabile/utilgjengelige (LØST)

Published:

15 December 2023 at 12:20

Studentweb og andre fsweb.no-tjenester er ustabile, vi jobber med å få disse opp igjen

Studentweb og andre fsweb.no-tjenester er ustabile: https://www.fellesstudentsystem.no/driftsmeldinger/2023/2023.12.15.html

Start:

15 December 2023 at 11:30

End:

15 December 2023 at 12:35

Solved

(LØST) Nettsider som er nede : Cristin, FS, Vitnemålsportalen og Samordnet Opptak

Published:

27 November 2023 at 14:23

Updated:

27 November 2023 at 14:28

(LØST) Det er feil på nettsidene til flere tjenester:


www.vitnemalsportalen.no
www.fellessystemsystem.no
www.cristin.no
www.samordnaopptak.no

 

Det jobbes med å rette opp feilen.

 

Vi beklager det inntrufne.

Start:

27 November 2023 at 14:00

End:

27 November 2023 at 14:50

Solved

Feil med visning av datakvalitet i Kundeportalen og q.feide.no

Published:

17 November 2023 at 13:15

Updated:

1 December 2023 at 07:32

Statistikken for q.feide og Kundeportalen skal nå være som normal

Det har ført til at flere vertsorganisasjoner ser en høy prosentmåling med dårlig datakvalitet i både Kundeportalen og på q.feide.no.
Dette er da tall som ikke stemmer med realiteten.

For å lese av den faktiske datakvaliteten kan det være lurt å kjøre en sjekk av brukerkatalogen i Kundeportalen.
Dette kan også være et passende tidspunkt for at Feide-administratorer tar en sjekk av deres datakvalitet. Dårlig datakvalitet kan
føre til at elevene får et dårligere utdanningstilbud, siden de ikke får tilgang til de digitale læremidlene elevene normalt skulle ha hatt. 

Her kan du som administrator lese om hvordan du sjekker datakvaliteten i Feide:

https://www.feide.no/datakvalitetssjekk

 

Det jobbes nå med en oppdatering som vil tre i kraft i løpet av uke 47.
Statistikken for q.feide og Kundeportalen vil være som normal onsdag 30. november.

Start:

14 November 2023 at 10:00

End:

30 November 2023 at 09:00

Solved

Innloggingsproblemer med DLR

Published:

5 October 2023 at 12:10

Det er ikke mulig å logge på DLR

Den åpne delen av tjenesten er fortsatt tilgjengelig.

Vi arbeider feilsøking og feilretting

Oppdatering: Feilen er funnet og rettet

Start:

5 October 2023 at 12:00

End:

10 October 2023 at 06:50

Solved

Treghet i FS og øvrige tjenester som benytter ldap

Published:

3 October 2023 at 08:12

Updated:

3 October 2023 at 09:22

UIST melder om problemer med Oracle-ldap-tjenesten. Det fører til treghet for alle tjenester som benytter ldap for oppslag, blant annet FS. Problemet er løst.

Start:

3 October 2023 at 07:56

End:

3 October 2023 at 08:36

Solved

Polsys og Forvaltningsdatabasen er for tiden utilgjengelig

Published:

21 September 2023 at 09:56

Updated:

21 September 2023 at 12:13

Polsys og Forvaltningsdatabasen er for tiden utilgjengelig

Feilen er rettet

Start:

21 September 2023 at 09:00

End:

21 September 2023 at 12:00

Solved

Nettutfall i Teknobyen

Published:

18 September 2023 at 06:33

Updated:

18 September 2023 at 09:28

Problemet ble bekreftet løst ca 10:40.

Vi har for øyeblikket mistet nettilgang på Teknobyen i Trondheim. Det betyr at henvendelser til Sikt vil ta lenger tid enn vanlig. 
Flere av våre tjenester er også nede/utilgjengelig som følge av nettutfallet i Teknobyen. Blant annet Mattermost (IRT-chat) og logganalyseverktøyet Falcon Logscale (tidl. Humio).

Vi beklager ulempene dette medfører. 

Start:

18 September 2023 at 06:15

End:

18 September 2023 at 08:40

Solved

https://polsys.sikt.no/ er nede

Published:

18 September 2023 at 12:25

Updated:

18 September 2023 at 12:25

Data om det politiske system – Polsys er nede

Tjenesten Data om det politiske system – Polsys, https://polsys.sikt.no/ er nede.
Vi arbeider med å rette feilen og beklager ulempene dette medfører.

Start:

15 September 2023 at 13:25

End:

19 September 2023 at 06:00

Solved

Tregheter i Feide-innlogging

Published:

21 August 2023 at 07:42

ID-porten var nede, som førte til mye ekstra "hengende" forespørsler i våre systemer.

Problemet ble bekreftet løst ca 09:40.

Start:

21 August 2023 at 06:15

End:

21 August 2023 at 07:40

Solved

Eduroam Ørsta-Volda lufthamn

Published:

16 August 2023 at 11:03

Updated:

4 October 2023 at 07:07

Eduroam utilgjengelig på Ørsta-Volda lufthamn

Vi har for tiden ikke Eduroam tilgjengelig på Ørsta-Volda lufthamn.

Leverandøren har opplevd utfordringer ifm. aktivering av Eduroam på Ørsta/Volda Lufthamn.
 

Problemet skal være løst.

Start:

16 August 2023 at 10:00

End:

4 October 2023 at 02:19

Solved

Vitnemålsportalen har problemer med å hente resultater

Published:

14 August 2023 at 06:17

Updated:

21 August 2023 at 06:17

Problemet er rettet opp i og skal være løst.

Man vil få opp feilmeldingen: "Noe gikk galt. Vitnemålsportalen klarte ikke å hente resultatene dine. Vennligst forsøk igjen litt senere. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte oss på vitnemalsportalen@sikt.no."

Start:

11 August 2023 at 20:30

End:

14 August 2023 at 06:40

Solved

Sikt har problemer med sakssystemet

Published:

26 July 2023 at 10:39

Vi har for øyeblikket problemer med vårt sakssystem. Henvendelser på e-post vil derfor kunne ha lengre saksbehandlingstid.

Feilen er rettet opp. Henvendelser på e-post vil bli behandlet som normalt.

Start:

26 July 2023 at 06:00

End:

26 July 2023 at 12:00

Solved

DLR og Bird - Driftsforstyrrelser

Published:

19 June 2023 at 11:19

[Løst] Vi opplever driftsforstyrrelser som berører tjenestene Digitale Læringsressurser (DLR) og Bird.

Tjenestene var delvis nede.

Feilen er rettet, og tjenestene er oppe og går igjen.

Start:

19 June 2023 at 10:50

End:

19 June 2023 at 12:01

Solved

Rettet: Nedetid på www.feide.no

Published:

12 June 2023 at 08:10

Updated:

13 June 2023 at 07:30

Nedetid på feide web-sider: Feilen er nå rettet

Feil på www.feide.no er nå rettet.

 Vi opplever nedetid på nettsiden feide.no.
Våre eksperter arbeider med feilretting og årsaksanalyse.

Start:

12 June 2023 at 07:00

End:

12 June 2023 at 19:57

Solved

Nedetid på Feide.no

Published:

28 April 2023 at 07:01

https://www.feide.no/ var utilgjengelig i en periode.

Vi opplevde nedetid på nettsiden feide.no.
Våre eksperter arbeider med feilretting og årsaksanalyse.
Nettsiden er nå tilbake.

Start:

28 April 2023 at 06:00

End:

28 April 2023 at 06:55

Solved

Filesender er nede

Published:

4 April 2023 at 09:12

Updated:

4 April 2023 at 09:11

I perioden var det ikke mulig å benytte Sikt sin tjeneste Filesender

Årsak: Ukjent

Incidentnummer: 353504

Sikt beklager det inntrufne.

Start:

3 April 2023 at 22:00

End:

4 April 2023 at 09:14

Solved

Problemer med innlogging meldeskjema/MinSide (personverntjenesten)

Published:

16 March 2023 at 09:46

Vi har opplevd ustabillitet på innlogging til meldeskjema/ min side fra onsdag kl 13

Vi forventer at alle PVT system fungerer normalt fra ca kl. 10.

Start:

15 March 2023 at 12:00

End:

16 March 2023 at 09:44

Solved

Problemer med pålogging til Cristin

Published:

2 February 2023 at 09:25

Det er for tiden ikke mulig å logge på "Nye" Cristin, men den gamle utgaven fungerer fortsatt som normalt.

Vi arbeider med å rette dette så raskt som mulig.
For å nå "gamle" Cristin: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/registrering?la=no

Start:

2 February 2023 at 07:56

End:

2 February 2023 at 10:00

Solved

Flytting av navnetjener nac.no

Published:

1 February 2023 at 12:30

Vi flytter den fysiske lokasjonen til utstyret som kjører nac.no

Dette betyr at maskinen vil være utilgjengelig mens den flyttes.
nac.no brukes som publiserende DNS navnetjener, og er slave for
et større antall DNS-soner.

Denne driftsmeldingen vil oppdateres når flyttingen er utført.
Flyttingen ble ferdigstilt 02.02.2023 ca kl 15:00

Start:

1 February 2023 at 12:00

End:

2 February 2023 at 14:00

Solved

Problem med aktiveringstilgang i Feide kundeportal

Published:

19 December 2022 at 10:07

Vi opplever for problemer med aktiveringstilgang i Feide kundeportal.

Dette påvirker kun tjenesteleverandør som skal gi tilgang for tjenester til nye vertsorganisasjoner.
Våre utviklere er på saken, og oppdatering vil bli gitt så snart som mulig.

Oppdatering: Feilen er nå løst og funksjonaliteten skal fungere som forventet igjen.

For oppdateringer, se: https://www.feide.no/driftsmeldinger

Start:

19 December 2022 at 07:00

End:

20 December 2022 at 09:00

Solved

Problem med trådløs gjestenett-løsning

Published:

9 December 2022 at 08:26

Problemene med Trådløst gjestenett ble løst ca kl 14.

"Vi har fra ca kl 12:05 ett problem med Clearpass Gjestenett-løsning for sektoren.

Start:

4 December 2022 at 11:05

End:

4 December 2022 at 14:26

Solved