Bestillingstjenester for BIBSYS-konsortiet

Sikt tilbyr ulike tilleggstjenester for Alma og Oria, som gjøres på bestilling fra medlemmene. Her finner du mer informasjon om hvordan du går fram for å få importert data, slått sammen institusjoner i systemet, eller gjøre endringer på domenenavn og IP-adresser.

Import av bibliografiske data

Sikt tilbyr tjenester for å importere bibliografiske data i Alma. Dette gjøres ved hjelp av API-er og verktøy levert av Ex Libris. 

Bibliotek som benytter Alma og som ønsker å tilføre data fra andre baser inn i sin instans: fyll ut skjema for import av data til Alma, så tar vi kontakt.  

For pristilbud eller bestilling av import, kan du også kontakte support.bibsys.no

Import av brukerdata

Sikt tilbyr tjenester for import av brukerdata. Dette omfatter studenter og ansatte som lånere i Alma og brukere av Oria. 

Ved daglig import blir data overført inntil sju ganger per uke. Hvis data om en person endres i institusjonens register blir den overført til Alma neste natt.

Alle importerte personer blir til users av type external i Alma. Opplysningene kan oppdateres i Alma, men endringer kan bli overskrevet ved neste import. 

BUPS - ny tjeneste for import av brukere

En ny tjeneste for import av brukere vil gjøre det mulig å beskytte enkelte felter i Alma mot oppdatering. Den nye tjenesten, BUPS, innføres i tre trinn: 

 • BUPS 1: data mottas på det gamle, enkle formatet. 
 • BUPS 2: Data mottas på et mer avansert xml-format. Dette gjør det mulig med rikere data om brukeren. Opplysninger kan beskyttes mot overskriving. 
 • BUPS 3: Øyeblikkelig oppdatering av brukere. Rikt dataformat og beskyttelse mot overskriving. 

Teknisk informasjon om BUPS

Sanntids REST-tjenester er basert på API-grensesnitt. 

BUPS 1 og BUPS 2 er basert på mottak av eksportfiler. Disse importeres normalt til Alma hver natt. 

BUPS 1 bruker formatet standard import for brukerdata

BUPS 2 bruker et xml-format: 

Sammenslåing av institusjoner i Alma

En sammenslåing er en bestillingstjeneste for institusjoner som bruker Alma og som skal slås sammen. Tjenesten må betales av hver enkelt institusjon. 

For sammenslåing av institusjoner der en eller flere bruker andre biblioteksystem enn Alma: bruk skjema for importbestilling

Kostnad for sammenslåing

Alma har ikke verktøy for å gjennomføre slike sammenslåinger på en strømlinjeformet måte, og Ex Libris bistår derfor Sikt i arbeidet. Det må påregnes å bruke tid på sammenslåingen. 

For å gjøre arbeidet enklere har Sikt utviklet og implementert verktøy som benyttes i prosessen.

Timeforbruket for å implementere disse verktøyene, generelt planleggingsarbeid, utarbeidelse av prosedyrer, kompetanseheving o.l. fordeles mellom institusjonene som skal slås sammen, dette gjelder også nye sammenslåinger.

I tillegg kommer forbruk relatert til sammenslåingen for hver enkelt ny institusjon. 

Prosedyre for sammenslåing

Det er viktig å informere Sikt i god tid ved en sammenslåing. 

I første omgang trenger vi en henvendelse til support.bibsys.no med følgende informasjon: 

 • Ønsket periode for sammenslåing i Alma (evt. hvilke perioder dette ikke kan gjøres). Siden vi er avhengig av at Ex Libris bistår oss i denne prosessen er vi avhengig av å finne et tidspunkt som også passer for dem. 
 • Hvilke institusjoner inngår i fusjonen. 
 • Felles navn for de fusjonerte institusjonene. 
 • Antall ansatte/bibliotekarer/årsverk (for institusjoner som ikke rapporterer til DBH). 
 • Opplysninger om felles eller oppdelt faktura og fakturaadresse. 
 • Kontaktperson(er). 

Sikt vil deretter sende mer informasjon om sammenslåingen samt et bestillingsskjema som må fylles ut av institusjonen. 

Endring av domenenavn og IP-tjenester

Informasjon om domenenavn og IP-nummer brukes for å gi tilgang til våre tjenester og ved produksjon av statistikk.

Ved feil eller endringer i domenenavn eller IP-nummer, send en henvendelse til support@sikt.no (eller via https://support.bibsys.no/) og gi en tilbakemelding på: 

 • Institusjonens navn 
 • Domenenavn 
 • IP-nummer 
 • Navn på bibliotekets leder 
 • E-postadresse til bibliotekets leder 

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet