Webinar om bibliotektjenestene: New Unified PO-line task list

Vi holder jevnlig webinarer om ulike tema knyttet til bibliotektjenestene Alma, Oria og Leganto. Webinarene blir arrangert i samarbeid med faggruppene for bibliotektjenestene.

24 May 2023

24 May 2023 at 10:00
24 May 2023 at 11:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 24 May 2023

I bibliotektjenesten Alma er unified POL (Purchase Order Line) under utrulling. Universitetsbiblioteket i Oslo vil vise og dele erfaringer med dette nye grensesnittet.

Webinaret holdes ved Mari Lundevall (UiO), faggruppen for akkvisisjon.

Målgruppe og påmelding

Målgruppen er ansatte ved bibliotekene i BIBSYS-konsortiet, men webinarene er også åpen for alle interesserte.

Det er ingen påmelding. Webinarene arrangeres i Zoom. Møtelenke blir lagt ut på denne siden dagen før webinaret.

.