Webinar om bibliotektjenestene: Implementering av Rialto og bestilling av e-bøker

Vi holder jevnlig webinarer om ulike tema knyttet til bibliotektjenestene Alma, Oria og Leganto. Webinarene blir arrangert i samarbeid med faggruppene for bibliotektjenestene.

15 February 2023

15 February 2023 at 09:00
15 February 2023 at 10:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 15 March 2023

ProQuest Rialto er en integrert innkjøpsmodul i Alma, og Universitetet i Sørøst-Norge deler sine erfaringer med denne.

Målgruppe og påmelding
Målgruppen er ansatte ved bibliotekene i BIBSYS-konsortiet, men webinarene er også åpen for alle interesserte.

Det er ingen påmelding. Webinarene arrangeres i Zoom, og møtelenke blir lagt ut på denne siden dagen før webinaret.

.