Webinar om bibliotektjenestene: Endringer i anbefalinger til norsk WebDewey

Vi holder jevnlig webinarer om ulike tema knyttet til bibliotektjenestene Alma, Oria og Leganto. Webinarene blir arrangert i samarbeid med faggruppene for bibliotektjenestene.

1 February 2023

1 February 2023 at 10:00
1 February 2023 at 11:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 1 February 2023

Emnedatakomitéen har revidert anbefalingene for bruk av Norsk WebDewey. Den største endringen er at dato for klassifikasjon må markeres for å skille mellom ulike versjoner. Vi gjennomgår endringene og ser på hvordan de vil påvirke registreringen i Alma.

Webinaret holdes av Ingebjørg Rype (NB) og Vibeke Stockinger Lundetræ (UBO), og arrangeres av Faggruppen for Resource Management.

Målgruppe og påmelding
Målgruppen er ansatte ved bibliotekene i BIBSYS-konsortiet, men webinarene er også åpen for alle interesserte.

Det er ingen påmelding. Webinarene arrangeres i Zoom, og møtelenke blir lagt ut på denne siden dagen før webinaret.

.