Webinar: IT-støtte til fremtidens læring og vurdering

UH-sektoren og Sikt står foran store veivalg når det gjelder anskaffelser av sentrale tjenester for læring og vurdering innenfor høyere utdanning. Et innsiktsprosjekt i regi av Sikt har analysert behov og muligheter.

8 February 2023

8 February 2023 at 09:00
8 February 2023 at 10:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 31 January 2023

På webinaret presenteres og drøftes funnene fra innsiktsprosjektet som har vært gjennomført i 2022. Les mer om prosjektet.

Webinaret retter seg mot utdanningsledelse, beslutningstakere, eksperter og andre involverte i beslutninger knyttet til anskaffelsesprosessene.