Automatisk vurdering for forskningsprosjekter med lav risiko  

Hvert år mottar Sikt godt over 11 000 prosjekter for vurdering av personvern i forskning. Å få ned vurderingstiden er viktig for å unngå unødvendige forsinkelser i forskningsprosjektene.

21. desember 2022

For å bistå forskning med lovlig tilgang til og bruk av nødvendige persondata, leverer Sikt personverntjenester til 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Tjenesten innebærer å veilede forskningsprosjekter som skal behandle personopplysninger, og sikre at prosjektene gjennomføres i tråd med personvernregelverket.

Vurdering kan gis samme dag

I år har vi fått på plass en maskinell vurdering av prosjekter som har lav risiko og ulempe for personvernet. Det er kun institusjoner som har avtale om det, som får disse vurderingene.

Dette gjelder prosjekter hvor man bla. ikke skal behandle sensitive opplysninger, antall registrerte er lavt og alle deltakerne får individuell informasjon. Slike prosjekter vil nå kunne motta en vurdering samme dag.  

Innføringen av automatisk vurdering gjør at flere kan komme i gang med forskningsprosjektene sine raskere.

-Vigdis Kvalheim, direktør for Divisjon Forsknings- og kunnskapsressurser

Utsilingen av prosjektene til automatisk vurdering baserer seg på kunnskap som er opparbeidet gjennom 40 år som personvernombud og rådgiver knyttet til personvern i forskningsprosjekter.

Denne kunnskapen er nå bygget inn i de maskinelle vurderingskriteriene.

Funksjonaliteten vil kunne frigjøre betydelige ressurser og kapasitet på rådgivningssiden, noe som over tid vil komme både kunder og sluttbrukere til gode.

-Vigdis Kvalheim, direktør for Divisjon Forsknings- og kunnskapsressurser

Sikt har testet ut automatisk vurdering i en lang periode i forkant av at funksjonaliteten ble satt i produksjon november 2022. Ettersom funksjonaliteten fortsatt er under utvikling, overvåker vi systemet og tar mange stikkprøver. Basert på erfaringene vi gjør vil vi gjøre kontinuerlige forbedringer av systemet.   

Les mer om automatisk vurdering av meldeskjema her

Aktuelt fra Sikt