Flytting av navnetjener nac.no

Posted by Kenneth André Innselset - 1. februar 2023
Alias
/driftsmelding/flytting-av-navnetjener-nacno
Start date
1. februar 2023 kl. 12.00
End date
2. februar 2023 kl. 14.00
Introduction
Vi flytter den fysiske lokasjonen til utstyret som kjører nac.no
Description
Dette betyr at maskinen vil være utilgjengelig mens den flyttes. nac.no brukes som publiserende DNS navnetjener, og er slave for et større antall DNS-soner. Denne driftsmeldingen vil oppdateres når flyttingen er utført. Flyttingen ble ferdigstilt 02.02.2023 ca kl 15:00