Gå til hovedinnhold

Digitalisering i høyere utdanning og forskning

I forbindelse med ny organisering er modellen for samstyring og medvirkning under revisjon. Dette skjer parallelt med revidering av handlingsplan for digitalisering.

Arbeidet skal være ferdig innen sommeren 2022. Dagens modell videreføres fram til da. Mer informasjon om samstyring og digitalisering finner du inntil videre på unit.no.

Få mer informasjon på unit.no