Gå til hovedinnhold

Digitalisering i høyere utdanning og forskning

I forbindelse med ny organisering er modellen for samstyring og medvirkning under revisjon. Dette skjer parallelt med revidering av handlingsplan for digitalisering.

Arbeidet skal være ferdig på nyåret i 2023. Dagens modell videreføres fram til da. Mer informasjon om samstyring og digitalisering finner du inntil videre på unit.no.

Få mer informasjon på unit.no