CLARIN K - Kunnskapssenter for datahåndtering

Sikt har status som CLARIN Knowledge Centre for Data Management. Det innebærer at vi tilbyr vår ekspertise innen datahåndtering og personvern til et internasjonalt forskningsmiljø. Sikts kompetanse er tilgjengelig for alle forskere som ønsker å arkivere og håndtere språkdata.

Digitale tjenester som gjør det enklere å håndtere og arkivere data

Kostnader

Grunnleggende online informasjon og DMP-verktøyet er åpent tilgjengelig for alle forskere på alle nivåer.

Personlig veiledning, opplæring og andre tjenester til grupper eller forskningsprosjekter kan kreve en avtale eller betaling.

Les mer om kurs og opplæring fra Sikt