Brukertest for ansatte og studenter

I begynnelsen av november 2022 ble det gjennomført en første brukertest av ny løsning for ansatte og studenter. Deltakerne testet portalene eller "inngangsportene" der studenter og ansatte blant annet finner søknadsskjemaer, oppgaver og status på de sakene de har meldt inn.

Testerne kjente ikke portalene eller løsningene fra før. I testen fikk de noen oppgaver de skulle løse i portalen, og de fikk gi sine tilbakemeldinger på hvordan de syntes opplevelsen var.

Studentportalen

Studentens førsteinntrykk var at portalen er oversiktlig, hun fant fram og fikk gjort oppgavene i testen. Hun nevner likevel en ting som hun ikke syntes fungerte så bra i testversjonen av portalen, og det var søkefunksjonen. «De fleste studenter er litt late, og vil komme raskt til målet. Derfor er et godt søkeverktøy veldig viktig».
Sammenlignet med andre systemer studentene må forholde seg til, opplevdes det at student-portalen hadde et enhetlig uttrykk som gjorde at man hele tiden kjenner seg igjen.
De som arrangerte testen fikk også skryt for at de var flinke til å stille spørsmål og oppmuntret testerne til å si akkurat det de mente.

Ansattportalen

Anne Grethe Holthe Nilsen testet ansattportalen. Hun arbeider ved Dokumentsenteret ved Nord Universitet. For Anne Grethe sin del foregikk testen via Teams. Hun fikk forskjellige oppgaver som en saksbehandler vil gjøre i UH Sak.
«Systemet ser greit ut», sier Anne Grethe. «Men det må jobbes med gode norske tekster slik at det blir mer logisk». Men hun poengterer at det ser mer brukervennlig ut enn det hun arbeider med i dag.  «Likevel ønsker jeg at det blir satt stort fokus på søkefunksjonaliteten, da jeg mener det er en av de viktigste tingene for å få saksbehandler til å bruke systemet når de søker etter det de trenger. Det fungerer dårlig i våre systemer per i dag», sier Anne Grethe til slutt.


John Brumo er professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Han opplevde at det stort sett gikk greit å finne fram i brukergrensesnittet. Han fikk også gitt tilbakemelding på struktur og organisering av dette.
Opplevelsen av systemet synes John stort sett var bra. Det oppleves moderne og relativt intuitivt. «Menyen var ganske logisk, slik jeg kan vurdere det. Heldigvis var det ikke altfor mye informasjon på hver side, eller altfor mange «klikkemuligheter», sier John.