Brukerrettigheter og roller for praksisstedbrukere

Beskrivelse av roller og tilgangsnivåer i Arbeidslivsportalen. Gjelder for praksisstedbrukere.

  • Leserettighet
  • Skriverettighet
  • Administratorrettighet

Hva ligger i disse rollene?

Leserettighet:

Dette er den laveste rettigheten, og gir brukeren tilgang til å lese innhold i Arbeidslivsportalen. En person med denne rollen kan ikke utføre noen handlinger i applikasjonen.

Skriverettighet:

Dette vil være den vanligste rettigheten, og det er denne man trenger for å kunne svare på en bestilling og fordele studenter og
veiledere.

Man kan i tillegg oppdater informasjon på personkortertet til andre brukere.

Administratorrettighet:

Administratoren er den øverste rollen, og kan utføre alle handlinger som de med skriverettighet. Man kan i tillegg opprette nye brukere og endre rettigheter for eksisterende brukere.

Tilgangsnivå

Men det er ikke nok å ha brukerrolle. Alle brukere må også plasseres på riktig sted i organisasjonen.

Er du administrator på det øverste nivået i en organisasjon - f.eks. Tromsø kommune, er du det som kalles toppadmin. Da har du admin-rettigheter for hele institusjonen, og tilgang til alle data nedover i hierarkiet.

Er du derimot administrator for Tromsø kommune skoler, kan du kun endre data knyttet til dette stedet og de som ligger under.

Skriverettigheten fungerer da på samme måte: Du kan kun utføre handlinger innenfor ditt eget tilgangsnivå.
Det gjelder også leserettigheter.

Kombinasjon av roller

I Arbeidslivsportalen er det mulig å ha flere roller og tilgangsnivåer samtidig.

Du kan for eksempel ha leserettigheter for alle skoler i Tromsø kommune, men skriverettighet til en av skolene.

Man kan også ha roller i flere organisasjoner samtidig, og vil da få en meny når du logger deg inn hvor du velger sted og brukerrolle. For å bytte sted eller rolle må du logge deg ut og inn igjen.