Brukerrettigheter og roller

Beskrivelse av roller og tilgangsnivåer i Arbeidslivsportalen. Gjelder både studiested- og praksisstedbrukere

Som både studiestedbruker og praksisstedbruker, finnes det et hierarki av rettigheter og tilgangsnivåer som bestemmer hva slags handlinger du kan utføre i Arbeidslivsportalen.

I utgangspunktet er rollehierarkiet svært enkelt og består vanligvis av tre nivåer:

  • Leserettighet
  • Skriverettighet
  • Administratorrettighet

I tillegg har studiestedbrukere fått en fjerde rolle, som i en overgangsperiode bare skal brukes til å registrere nye praksissteder i kodebasen, slik at de kan benyttes av ALP:

  • Registreringsrettighet

Hva ligger i disse rollene?

Leserettighet:

Dette er den laveste rettigheten, og gir brukeren kun tilgang til å lese innhold på Arbeidslivsportalen. En person med denne rollen kan ikke utføre noen handlinger i applikasjonen unntatt å oppdatere informasjon om seg selv.

Skriverettighet:

Dette vil være den vanligste rettigheten, og gir generell tilgang til å opprette nye data i ALP, samt endre eksisterende data. Det gjelder f.eks. opprette nye praksisaktiviterer, registrere studenter, bestille plasser og fordele studentene.

Brukere med skriverettighet kan ikke opprette nye brukere, drive med brukeradministrasjon, endre globale innstillinger eller registrere nye praksissteder.

Administratorrettighet:

Administratoren er den øverste rollen, og kan utføre alle handlinger som de med skriverettighet, i tillegg til brukeradministrasjon, globale innstillinger og registrering av praksissteder.

Tilgangsnivå

Men det er ikke nok å ha brukerrolle. Alle brukere må også plasseres på et tilgangsnivå.

Tilgangsnivået viser til stedets hierarki slik det er registrert i FS, både studiesteder og praksissteder.

Er du administrator på det øverste nivået i hierarkiet - f.eks. institusjonen OsloMet, er du det som kalles toppadmin. Da har du admin-rettigheter for hele institusjonen, og tilgang til alle data nedover i hierarkiet.

Er du derimot administrator for Fakultet for helsevitenskap, kan du kun endre data knyttet til dette fakultetet og tilhørende institutter og grupper. Det vil si at du ikke kan opprette eller endre praksisaktiviteter som gjelder Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Du vil heller ikke se disse dataene.

Skriverettigheten fungerer da på samme måte: Du kan kun utføre handlinger innenfor ditt eget tilgangsnivå.

Det gjelder også leserettigheter.

Kombinasjon av roller

I ALP er det mulig å ha flere roller og tilgangsnivåer samtidig.

Du kan f.eks. ha skriverettighet ved to fakulteter, eller skriverettighet ved ett og leserettighet ved et annet.