Gå til hovedinnhold

Utdanning: Vi trenger å snakke sammen

Covid-pandemien satte fart på digitalisering av utdanningen over hele Europa. De nasjonale forskningsnettene måtte raskt skaffe tilveie tjenester som kunne hjelpe utdanningsinstitusjonene med digital undervisning og læring.
Europakart med ulike farger på land

Flertallet av forskningsnettorganisasjonene i Europa (oransje farge) tilbyr støttetjenester for utdanning til universiteter og høyskoler. (Illustrasjon: GÉANT)

Undersøkelser gjennomført av den europeiske forskningsnettorganisasjonen GÉANT viser en klar økning i interessen for tjenester for videoundervisning, digitalt læringsmiljø og identitet og tilgangsstyring. Norge og Norden ligger langt fremme på dette området, og samarbeider allerede om flere tjenester.

Økt behov for samarbeid og sammenheng

Temaet ble diskutert på NORDUnet-konferansen i Reykjavik 13. – 15. september. Alle innlederne la vekt på at vi må snakke sammen, både virksomhetene og leverandørene innenfor utdanning, de folkene som arbeider med løsningene, og selve tjenestene vi leverer. Vi må finne nye måter å samarbeide på, og i større grad samskape gode og sammenhengende tjenester.

Med økt takt i den digitale omstillingen, og tjenester som i stadig større grad går inn i kjernevirksomheten til utdanningsinstitusjonene, blir behovet for samarbeid i tjenesteutviklingen større. I tillegg krever den raske utviklingen innsikt både brukerbehov og markedsutvikling. Dette har vi i Norge tatt konsekvensen av ved å sette i gang et innsiktsprosjekt for neste generasjons IKT-løsninger for understøttelse av læring og vurdering.

Integrasjonsplattformer, ikke enkeltintegrasjoner

Med stadig nye verktøy og applikasjoner som legges til porteføljen av tjenester for undervisning og læring, er det avgjørende at disse kan henge sammen med de sentrale komponentene som læringsplattformer og studieadministrative systemer. Det svenske forskningsnettet, SUNET, framholdt viktigheten av å skape standarder og bruke integrasjonsplattformer heller enn enkeltintegrasjoner.

I stedet for at den tjenesten som trenger data fra en annen tjeneste skal be om spesifikke data for et spesifikt formål, og at det utvikles en integrasjon for akkurat dette formålet, bør vi i stedet gjøre det slik at den tjenesten som har data som etterspørres, legger tilgangen til disse ut i en integrasjonsplattform, der alle som har behov kan hente tilgang etter behov. Dette sparer tid og penger og gjør det enklere å bytte ut tjenester uten store migreringskostnader. Det er standardiseringsarbeid i gang på dette området som vil gjøre slike løsninger enklere å skape.

Den 31. NORDUnet-konferansen

NORDUnet-konferansen fortsetter til 15. september og dekker emner som nettverksteknologi, campusnettverk, informasjonssikkerhet, vitenskapelig databehandling og skytjenester, blant mye mer. Konferansen arrangeres på omgang mellom de nordiske landene, og Sikt er vertskap neste gang, i september 2024. Live streaming er tilgjengelig på konferansens nettsider.

Nettsider for NORDUnet-konferansen 2022