Gå til hovedinnhold

Tom Røtting ny styreleder for nordisk samarbeid

NORDUnet AS er det felles nordiske forskningsnettselskapet. Selskapet er eid i fellesskap av de nordiske landene, knytter de nordiske forskningsnettverkene sammen og sørger for forbindelsene til Europa og resten av verden.
Kvinne og mann håndhilser.

Tom A. Røtting i Sikt overtar styreledervervet i NORDUnet fra Maria Häll, SUNET.

Sikt er Norges representant i NORDUnet og i selskapets styre, og på generalforsamlingen som i år ble avholdt i Trondheim, ble divisjonsdirektør Tom A. Røtting valgt til ny styreleder etter svenske Maria Häll.

Stor utvikling over tid

NORDUnet har sørget for nettforbindelser mellom de nordiske landene siden 1985, da Internett og forskningsnett var i sin spede ungdom. Nettverksteknologien har utviklet seg enormt siden den gang, og det nordiske samarbeidet har utviklet seg tilsvarende. Nå dekker det også ulike tjenester innenfor identitetshåndtering, sikkerhet, video og skytjenester, for å nevne noe. Norden står også samlet gjennom NORDUnet inn i det europeiske forskningsnettsamarbeidet i GÉANT.

Viktige forbindelser

Internasjonale forbindelser og samarbeid på tvers av landegrensene blir bare viktigere og viktigere. – Forskning og høyere utdanning er i utgangspunktet internasjonalt orientert, og er avhengig av forbindelser som gjør det enkelt å kommunisere over landegrensene, sier den nyvalgte styrelederen. – Det har ikke minst de siste årene vist oss gjennom pandemien. Når utveksling og deling må skje digitalt, er infrastrukturen avgjørende for at dette skal skje på en god måte samtidig som sikkerheten ivaretas. Derfor er det nordiske samarbeidet viktig, og jeg gleder meg til å bidra til å videreutvikle både dette samarbeidet og NORDUnet som organisasjon de nærmeste årene, fortsetter Røtting.

Konferanse til Norge i 2024

Det er ikke bare vervet som styreleder som skifter mellom de nordiske landene. NORDUnet-konferansen arrangeres for 31. gang i 2022, i år i Reykjavik. Om to år er det Norge og Sikt sin tur. – Vi gleder oss til å ta imot deltakere fra Norden og resten av verden om to år, sier direktør Roar Olsen i Sikt. – NORDUnet-konferansen har vokst til å bli en betydelig konferanse innenfor IKT for forskning og utdanning, og vi regner med rundt 200 deltakere fra hele verden på konferansen.

Les mer om NORDUnet.