Gå til hovedinnhold

Studiestart med Sikt

Tusenvis av studenter tar i disse dager fatt på et nytt studieår. De fleste av dem er nok ikke klar over det, men gjennom studietiden vil de bruke en rekke tjenester levert av Sikt.
Ung smilende kvinne utendørs med mobiltelefon

Tusenvis av studenter er på vei inn i en studiehverdag med tjenester fra Sikt. (Foto: Shutterstock)

De nye studentene har allerede benyttet seg av Samordna opptak når de søkte om og takket ja til studieplass. Samordna opptak administreres av HK-dir, og Sikt står for den tekniske løsningen.

Ved studiestart må studentene registrere seg til semesteret gjennom Studentweb, en applikasjon i Felles studentsystem. Det er også her de betaler semesteravgift og melder seg opp til eksamen. Etter registrering kan de laste ned studentbevisappen og få tilgang til tjenester fra studentsamskipnaden, samt studentrabatter på buss, tog og andre tjenester.

En rekke tjenester

Norske studenter har med seg en digital Feide-identitet fra grunnutdanningen, levert av Sikt. Denne bruker de videre i studiene til å logge seg på alle tjenester fra Sikt, samt en rekke tjenester levert av andre.

Noen tjenester fra Sikt som studentene kan komme til å bruke i løpet av studietiden er for eksempel: 

Disse er anskaffet eller utviklet av Sikt i samarbeid med institusjonene, og forvaltes av Sikt på vegne av sektoren.

Alltid på nett – over hele verden

Studentene kan også sette opp det trådløse nettverket Eduroam fra Sikt. Dette gjør at de automatisk er på nett på alle campuser i Norge, i tillegg til en del av studentbyene, samt alle flyplasser. Eduroam er et internasjonalt samarbeid, og gir like enkel nettilgang også ved de fleste campus i utlandet. Under det hele ligger Forskningsnettet, som gir rask og sikker internettforbindelse mellom universitetene og høyskolene og til resten av verden.

Sikt bidrar også til enklere studentutveksling gjennom tjenester som Emrex og Erasmus Without Paper for utveksling av studieadministrativ informasjon og resultater, og Feide er tilknyttet det europeiske samarbeidet eduGAIN som gjør at studentene ofte kan bruke samme pålogging også under utenlandsopphold.

 

Forskningsdata og datahåndtering 

Når studentene kommer litt ut i studieløpet og skal begynne å forske, kan de benytte seg av datasamlingene som Sikt formidler tilgang til. De kan søke i blant annet registerdata fra SSB, data fra nasjonale og internasjonale spørreundersøkelser og data fra norske forskningsgrupper. Skal studentene samle inn data selv, kan de benytte seg av Sikts verktøy for datahåndteringsplan, som gir støtte i å planlegge sikker håndtering av data fra start til slutt i prosjektet.  

Kontakt med yrkeslivet

Skal studenten ut i praksis, brukes gjerne Arbeidslivsportalen for å matche arbeidsgiver og student. En student som skal søke jobb eller videre studier, finner alle vitnemålene sine i Vitnemålsportalen, som gjør det sikkert og enkelt å dele disse med arbeidsgivere og studiesteder. For faglig påfyll under eller etter studiene tilbys en rekke åpne nettkurs gjennom portalen mooc.no levert av Sikt.

I tillegg til dette sørger Sikt for en hel rekke underliggende systemer for å støtte og forenkle administrasjon, planlegging og gjennomføring av utdanningen ved norske universiteter og høyskoler. Les mer om tjenester fra Sikt.