Gå til hovedinnhold

Status identitets- og tilgangsstyring, IAM

Digitaliseringsstyret vedtok i januar 2019 at det skulle etableres en fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i høyere utdanning og forskning. Går alt etter planen lanseres piloten fra Universitetet i Bergen (UiB) i april, og flere i sektoren vil etter hvert få tilgang til tjenesten.
Illustrasjon av fingeravtrykk med fotografi av flere armer, bøker og papirer i bakgrunnen

Universitets- og høgskolesektoren har en svært mangfoldig brukergruppe, med til dels store utskiftinger og brukere med forskjellige IT-behov. Jobben med å gi brukere tilgang til systemer gjøres i dag i stor grad manuelt. Med IAM får vi automatisert disse prosessene og sektoren får ett felles system. Dette vil sikre at samarbeidet og informasjonssikkerheten i sektoren blir bedre.

Dette skjer fremover

Etter at prosjektet av forskjellige grunner har vært forsinket, settes det nå fart og følgende skjer allerede i vår:

  • 2. april: Tilgangsstyring IAM settes i produksjon hos UiB
  • April: IAM går fra prosjektdrift til normal drift hos UiB

I Q3/Q4 vil tjenesten settes i produksjon hos OsloMet og Høgskolen i Molde.

Forsinkelser på grunn av Schrems II og koronapandemien

Prosjektet er over ett år forsinket, mye på grunn av Schrems II-dommen og koronapandemien. Schrems II førte til en lengre juridisk prosess for å sikre at løsningen var i henhold til lovverket. Vår amerikanske leverandør, Identity Automation, kunne ikke lenger ha direkte tilgang til brukerdata i sky-løsningen. For å unngå at prosjektet stoppet opp, ble tjenesten i en overgangsfase driftet fra UiB sitt datasenter.

Identity Automation hadde i kontrakten sin lagt opp til en analysefase hvor aktørene skulle møtes fysisk i Bergen. Koronapandemien førte til at dette ble digitalt i stedet, noe som gjorde prosessen litt mer utfordrende.

Videre arbeid

Kontrakten med Identity Automation må reforhandles etter Schrems II-dommen. Det betyr at Identity Automation må ha en driftspartner som ikke er underlagt amerikansk lovgiving. Reforhandlingen er i gang og skal være avsluttet innen produksjonssetting av UiB-piloten i mars/april.

Vi gleder oss til produksjonssetting for UiB, OsloMet og Høgskolen i Molde, og ser frem til å starte prosessen med enda flere høgskoler og universiteter!