Gå til hovedinnhold

Snart lanserer vi nye nettsider for Sikt

I desember vil vi slå sammen nettstedene nsd.no, uninett.no, unit.no og sikt.no til ett felles nettsted. Vi ber derfor alle samarbeidspartnere og kunder om å gå over lenker som henviser til disse nettsidene.
Legofigurer på et laptoptastatur

Siden Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør ble etablert 1. januar 2022, har vi hatt 4 offisielle nettsider i drift. Nettsidene til de tidligere organisasjonene Uninett, Norsk senter for forskningsdata (NSD), og Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit), i tillegg til en offisiell nettside for Sikt som i stor grad henviser til de tidligere virksomhetene. 

Sikt.no som er på lufta i dag er et midlertidig nettsted som ble opprettet da vi ble etablert. Når vi nå lanserer et nytt sikt.no er alle de fire nettstedene samlet til ett, og de tidligere nettstedene unit.no, uninett.no og nsd.no blir lagt ned. Nettadressen til sikt.no vil fortsatt være den samme som i dag, men mange underliggende sider vil bli endret.  

Merk at subdomener under disse hoveddomenene fortsatt vil virke. Dette kan for eksempel være nav.uninett.no, arbeidslivsportalen.unit.no, search.nsd.no, osv. 

Følgende nettsider som Sikt har ansvar for som blir berørt av migreringen: 

  • Unit.no 
  • Nsd.no 
  • Uninett.no 
  • Undersider på sikt.no 

Nettsider som for eksempel feide.no og cristin.no vil ikke bli berørt av endringene i denne omgang. 

Et lite unntak på unit.no 

Ut 2022 vil nettsidene for Digitaliseringsstyret og digitaliseringsporteføljen fortsatt ligge på unit.no.  

Det betyr at dette innholdet vil fungere til den nye modellen for samstyring og medvirkning trer i kraft 1. januar 2023. Nettsider knyttet til ny samstyringsmodell vil fra nyttår bli publisert på nettsidene til HK-dir og Sikt.  

Vi ber alle våre samarbeidspartnere og kunder som lenker til de tidligere nettsidene fra sine intranettsider, nettsider, eller andre digitale systemer og tjenester, om å skaffe seg en oversikt over hvilke lenker dere har og oppdatere disse når vi lanserer.  

Lanseringsdato blir annonsert når det nærmer seg, men er planlagt i uke 48.