Gå til hovedinnhold

Sikt er kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt) ble etablert 1. januar 2022. Dette er et resultat av at Uninett AS, NSD AS og Unit er slått sammen. Uninett Sigma2 AS blir et heleid datterselskap av Sikt.
Direktør i SIkt Roar Olsen snakker foran en forsamling. Han har en presentasjon bak seg.

Direktør i Sikt, Roar Olsen

Sikt skal betjene virksomheter og brukere i kunnskapssektoren med fellestjenester, rådgivning og digital infrastruktur, og bidra til sikker digitalisering i sektoren.

Direktør Roar Olsen er godt fornøyd med å være i gang. – Med denne sammenslåingen har vi samlet kunnskapssektorens fellestjenester fra statlige aktører til én slagkraftig enhet. Sammen med virksomhetene i sektoren skal vi videreutvikle gode og sammenhengende tjenester for brukerne.

Sammenslåingen er en del av en større omorganisering av virksomhetene under Kunnskapsdepartementet som skal gjøre det lettere for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner ved at de får færre aktører å forholde seg til.

Effektive og gode fellestjenester med brukeren i sentrum

Kjernen i det vi driver med er gode fellestjenester til kunnskapssektoren, sier Olsen. – Det er stor bredde i tjenestene vi leverer, og ved å samordne disse skal vi gi gode kundeopplevelser som skaper varig verdi, og som hjelper virksomhetene og brukerne til å nå sine mål. Vi skal skape gode og helhetlige brukeropplevelser i et tett samarbeid med institusjonene i kunnskapssektoren og andre aktører.

Deling og gjenbruk av data

En sentral del av Sikts samfunnsoppdrag er å gjøre det enda enklere å dele og gjenbruke data og tjenester på tvers av institusjoner og sektorer, fortsetter Olsen. – Slik skal vi bidra til bedre kvalitet, økt innovasjon og nyskaping og raskere tjenesteutvikling. Dette gir stor verdi både for institusjonene, brukerne og samfunnet som helhet.

Den digitale grunnmuren

Ifølge Olsen skal Sikt levere en helhetlig og sammenhengende digital grunnmur for kunnskapssektoren. – Denne infrastrukturen binder Kunnskaps-Norge sammen, og bidrar til samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser.

Spennende arbeidsplass med viktig samfunnsoppdrag

Den viktigste ressursen vi har er de ansatte, sier Olsen. – Sammen skal vi skape det som vi har sagt skal bli Norges beste offentlige arbeidsplass. Det er kanskje et hårete mål, men vi tenker at det må til for å tiltrekke oss og beholde de beste folkene. Å støtte kunnskapssektoren i å nå sine mål er et samfunnsoppdrag som motiverer og skaper engasjement. Vi har mange spennende utviklingsprosjekter på gang, og allerede nå lyser vi ut en rekke spennende stillinger for dem som vil være med å skape moderne fellestjenester for norsk utdanning og forskning, avslutter Olsen.