Gå til hovedinnhold

Sikt blir medlem i Microsoft Government Security Program for å styrke sikkerheten i UH-sektoren

Det foregår et taktisk skifte i cyberaktivitet rundt om i verden. Universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) sitter på store informasjonsverdier og er derfor særlig utsatt, også fordi vi er en sektor preget av stor grad av åpenhet. I dag klarer ingen å stå alene i kampen mot trusselaktørene som dukker opp.
Sikkerhet, illustrasjon med grafikk og hengelås

Foto: Shutterstock

Det moderne trusselbildet

– UH-sektoren trenger gode kontakter og samarbeid med flere partnere for å håndtere det moderne trusselbildet. Government Security Program (GSP) fra Microsoft innebærer at vi får en stor partner å samarbeide med rundt det omfattende trusselbildet som ekisterer i verden, sier Bjørn Helge Kopperud, produktområdeleder for Cybersikkerhetssenteret i Sikt.

Sikt sitt Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning (eduCSC) bistår UH-sektoren med å distribuere detaljert og tidlig informasjon om trusler. Som medlem i Microsoft GSP får vi nå tidlig tilgang til informasjon, data og innsikt som angår hele sektoren. Med denne innsikten kan vi varsle virksomhetene raskere og mer nøyaktig. Sektoren kan da være tryggere og samtidig bruke egne sikkerhetsressursene mer effektivt. Sammen skaper vi en sikrere digital campus.

– Vi i Sikt er glade for at Microsoft nå deler data med oss. Vi ser frem til et godt og langvarig partnerskap og samarbeid i det videre arbeidet, fortsetter Kopperud.

En del av totalforsvaret

Sikt og Cybersikkerhetssenteret jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene vi leverer til sektoren. Sikt skal være et topp moderne responsmiljø for sektoren som hjelper å med å kartlegge og håndtere sikkerhetshendelser. Vårt oppdrag er å hjelpe alle virksomhetene ved å koordinere opp mot myndighetene og styrke informasjonssikkerheten i UH-sektoren.

Sikts rolle i sektoren

Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning skal levere tjenester som kommer felleskapet til gode så hver enkelt virksomhet slipper å opprette og levere disse tjenestene selv. Vi gjør dette i tett samarbeid med våre brukere og kunder, og har blant annet satt egne sikkerhets-community som alle virksomehetene kan bli en del av.

Vi hjelper også virksomhetene med å sette opp egne Inicdent Response Teams (IRT) på campus hvor vi arrangerer møter med disse hver 14. dag hvor vi går igennom hva som har skjedd den siste perioden. Vi skaper en møteplass der man kan diskutere og dele på tvers av sektoren. Ingen kan stå alene og ingen kan gjøre alt.

– Med samarbeidet med Microsoft på plass får vi tilgang til de store datamengdene og innsikten Microsoft sitter på globalt. Dette skal bidra til at vi er enda bedre rustet til å holde sektoren oppdatert på hvilke trussler står vi ovenfor og hva bør vi gjøre med dem, avslutter Kopperud.

Se nettsidene til Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning (eduCSC) for mer informasjon om våre sikkerhetstjenester.