Gå til hovedinnhold

Nye institusjoner tar i bruk Nasjonalt vitenarkiv

Den nye fellestjenesten for forskningsinformasjon, Nasjonalt vitenarkiv (NVA), er et helhetlig system som samler publikasjoner og andre forskningsresultater og gjør dem åpent tilgjengelig. I løpet av sommeren 2023 vil NVA bli tilgjengelig for alle norske forskningsinstitusjoner. Tjenesten vil også snart få sitt endelige navn.
Åpen bok med inngangsdør

Med Nasjonalt vitenarkiv (NVA) går Norge over fra dagens løsning hvor mange institusjoner har lokale vitenarkiv og over til en felles nasjonal løsning som gjør norske forskningsresultater tilgjengelig i en tjeneste.

I dagens Cristin kan man kun søke opp informasjon om forskningsresultater, mens man i NVA vil også får tilgang til selve resultatet, for eksempel en vitenskapelig publikasjon. 

Rent praktisk innebærer altså den nye tjenesten at man samordner funksjonalitet og innhold fra dagens Cristin med tilsvarende forskningsresultater fra de lokale vitenarkivene, som f.eks Brage, den nasjonale fellesløsningen for lokale vitenarkiv. Tjenesten kombinerer Cris-funksjonalitet (Current Research Information System), med informasjon fra vitenarkivet.

– Dette sparer institusjonene og forskerne for dobbeltregistrering, og det gjør selve forskningen lettere tilgjengelig ved at man blant annet kan søke på tvers av det som i dag er separate lokale vitenarkiv, forklarer Frode Arntsen, produktområdeleder ved Divisjon forsknings- og kunnskapsressurser i Sikt.

Forsinkelser og justeringer i prosjektet

Innføringen representerer et steg videre i moderniseringen av Norges nasjonale Cris-tjeneste. Etter opprinnelig plan skulle det nasjonale vitenarkivet (NVA), som erstatter dagens lokale vitenarkiv, stå klart i løpet av 2021, mens Cris-funksjonaliteten skulle bli koblet på sommeren 2022.

– Grunnet forsinkelser i prosjektet ba vi Kunnskapsdepartementet om aksept for å utsette overgangen til sommeren 2023, og dette har KD nå formelt akseptert, forteller Arntsen.

Sikt og prosjektorganisasjonen har nå etablert en enda tettere dialog med UHR, FFA og helsesektoren. Representanter herfra vil bistå Sikt med å avklare hva som er nødvendig funksjonalitet i den nye tjenesten – som altså snart vil få sitt endelige navn.

Avklaringene omfatter også å prioritere hva som må være på plass ved overgangen fra Cristin og lokale vitenarkiv til den nye tjenesten, og hva som kan realiseres senere.

Gradvis innføring av flere institusjoner til NVA

Sikt har invitert i overkant av 20 mindre institusjoner til å ta den nye tjenesten i bruk fra vår/sommer 2022. Dette er institusjoner som ikke har et lokalt vitenarkiv i dag, og som enten ikke benytter Cristin, eventuelt har et lite antall registreringer i Cristin, eller ikke er en del av NVI-rapporteringen.

Rundt 10 av disse institusjonene er nå i prosess for å ta i bruk tjenesten. Den første av disse, forskningsinstituttet Vestlandsforsking, har nå gjort sin første registrering, av et konferanseforedag.

– Vi er glade for at vi har fått de avklaringene vi trenger når vi går videre med utviklingen av tjenesten, og at vi har fått en tettere dialog med sentrale brukerrepresentanter for å sikre riktige prioriteringer i arbeidet videre, sier Arntsen.

Innføringen av Nasjonalt vitenarkiv skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Mer informasjon og kontakt

Se prosjektets nettsider for mer og oppdatert informasjon om hva som skjer.

Hvis din institusjon ikke har fått tilgang til testversjonen av den nye tjenesten og gjerne vil prøve ut hvordan den fungerer – ta kontakt med oss på support@sikt.no