Gå til hovedinnhold

Nye data fra European Social Survey (ESS) er klare til analyse og forskning

ESS samler inn og publiserer intervjudata fra mer enn 30 land til åpen bruk i forskning. Nå er data fra de ti første landene i den tiende runden med datainnsamling endelig klare.
Kart over Europa

European Social Survey (ESS) er en stor, europeisk intervjuundersøkelse som annethvert år kartlegger europeeres holdninger og verdier. Siden 2002 har ESS samlet inn sammenlignbare data fra over 30 europeiske land. 

Sikt er dataarkiv for ESS. Sammen med seks andre surveyfaglige miljøer er Sikt også med på å legge føringer for og koordinere intervjuundersøkelsene i deltakerlandene.

Forsinkelser grunnet Covid-19

Det er alltid stor spenning og interesse knyttet til nye dataslipp fra undersøkelsen, som har ca. 200 000 registrerte brukere. Over 6000 publikasjoner er utgitt basert på data fra ESS.

Intervjuene har tradisjonelt vært gjennomført som mest mulig synkront feltarbeid på tvers av deltakerlandene, med strenge krav til prosdyrer og dokumentasjon.

Koronapandemien med nedstenging av store deler av samfunnet gjorde at man måtte tenke nytt omkring datainnsamlingen i runde 10, noe du kan lese mer om i dette  blogginnlegget på forskning.no.

Data fra 10 av 32 land er nå publisert

Nå er data fra de første 10 landene som har gjennomført intervjuer i runde 10 endelig publisert. I spørsmålene ble det også inkludert en egen modul med spørsmål om Covid-19.

Det var 32 land som deltok i runde 10, og neste runde med data vil bli publisert i november 2022.

Les mer om datainnsamlingen og finn data på europeansocialsurvey.org