Gå til hovedinnhold

Ny handlingsplan for digital omstilling

Kunnskapsdepartementet har gitt HK-dir i oppdrag å utarbeide en handlingsplan for digital omstilling, basert på den nye Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren. En arbeidsgruppe med representanter fra sektoren startet arbeidet i februar i år. HK-dir har sekretariatet for arbeidet, og Sikt deltar i sekretariatet. Den ferdige handlingsplanen skal lanseres til sommeren.
Laptop med boksider og kunnskapssymboler

Nærmere institusjonene

Den forrige handlingsplanen som hadde virkeperiode ut 2021 pekte i hovedsak på fellestiltak i regi av blant andre Unit og Uninett. Den nye handlingsplanen som er basert på den nye strategien vil i større grad peke på nødvendig omstilling ute på selve institusjonene nært fag, undervisere og studenter – i kombinasjon med fellestiltak og fellestjenester.

- Digital omstilling har stor betydning for forskning og høyere utdanning, sier Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Hun leder arbeidsgruppen for den nye handlingsplanen.

- Det påvirker fagområdene våre, metodeutvikling, samarbeidsformer og ikke minst hvilken kompetanse studentene våre trenger. Digital omstilling har også stor betydning for universitetene som organisasjoner, og vår evne til å møte de mulighetene og de utfordringene som den digitale utviklingen gir.

-Min ambisjon for denne handlingsplanen er at den skal kunne virke som en ressurs for institusjonenes egne planer og at den skal kunne inspirere til samarbeid og deling, forteller Tveiterås.

Se hele intervjuet med Kathrine Tveiterås om arbeidet med digital omstilling.

Ut på innspillsrunde etter påske

I det videre arbeidet er det lagt opp til involvering av fagutvalg, tjenesteråd og Digitaliseringsstyret, sentrale fellesaktører som Sikt, NOKUT, Forskningsrådet og UHR.  I tillegg vil de 21 statlige universitetene og høyskolene bli invitert til en åpen innspillsrunde fra 22. april. 

 

Image
Seks personer sittende rundt et møtebord. Alle med PC foran seg. Prosjektor i bakgrunnen som viser tekstdokument.
Arbeidsgruppen fra venstre: Leder, Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning, UiT, Tor Grande, prorektor forskning, NTNU, Mathilde Holm, programdirektør digitalisering, UiB, Vilde Veronica Haukeland, studentrepresentant, NSO, Yngve Røe, førsteamanuensis, OsloMet, Elena Menichelli, seniorrådgiver/dataanalytiker, UiS. Svend Andreas Horgen, seksjonssjef digitalisering og utdanningskvalitet, USN var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Espen Ali Johansen/Sikt