Gå til hovedinnhold

Handlingsplan og samstyringsmodell på høring fra juni til september

Utkast til handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning er sendt på høring sammen med utkast til ny samstyringsmodell for digitalisering i UH-sektoren.
Seks personer sittende rundt et møtebord. Alle med PC foran seg. Prosjektor i bakgrunnen som viser tekstdokument.

Fra møte i arbeidsgruppen som har utarbeidet utkast til ny handlingsplan. Foto: Espen A. Johnsen, Sikt.

Kunnskapsdepartementet (KD) vedtok i 2021 Strategi for digital omstilling av universitets- og høyskolesektoren. En arbeidsgruppe fra sektoren har utarbeidet et forslag til handlingsplan basert på strategien. Videre er samstyringsmodellen for digitalisering under revidering, og et forslag til revidert modell sendes ut på høring sammen med forslaget til handlingsplan. Forslagene ble sendt ut 30. juni med høringsfrist 15. september.
Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har fått oppdraget med handlingsplanen og det er nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra UH-sektoren. HK-dir har sekretariatet, der Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør også deltar.

Handlingsplanen ferdig i oktober

Etter høringsrunden vil planen bli drøftet i Digitaliseringsstyret før den ferdigstilles innen 15. oktober. Planen innrettes etter de 6 innsatsområdene i strategien:

  • Digitalisering for fleksibel utdanning
  • Digital innovasjon i undervisning og læring
  • Digitale temaer, metoder og kompetanse i alle fag
  • Åpen forskning og nye forskningsmuligheter
  • Utnytte data om kunnskapssektoren
  • Ledelse og kultur for digital omstilling

Pågående tiltak basert på tidligere strategi og handlingsplan vil videreføres, og nye tiltak vil bestå av blant annet fellestiltak, lokale initiativ og deling av erfaringer og beste praksis. Mye av omstillingen vil måtte skje på den enkelte institusjon og i det enkelte studium og fag.

Ny samstyringsmodell for digitalisering fra 01.01.2023

Parallelt med handlingsplanarbeidet pågår en prosess med å revidere samstyringsmodellen for digitalisering, etter omorganiseringen av etatene under Kunnskapsdepartementet. Arbeidet gjøres i samarbeid mellom HK-dir og Sikt. Etter høringsrunden vil revidert forslag til modell drøftes i Digitaliseringsstyret, og vedtas i oktober. Planen er å ha revidert modell operativ fra 01.01.2023.

Mer informasjon

Se også