Gå til hovedinnhold

Gevinster ved pedagogisk bruk av digitale verktøy

En ny rapport fra NIFU viser at pedagogisk bruk av digitale verktøy aktiviserer studentene, gjør undervisningen mer tilgjengelig og utvikler pedagogikken, spesielt i praksisnære utdanninger.
Gevinster ved pedagogisk bruk av digitale verktøy

En viktig forutsetning er at bruken av verktøy er en integrert del av undervisningsopplegget og at både undervisere og studenter har god nok kompetanse til å bruke verktøyene riktig. Videre bør pedagogikk og innsikt i læringsdesign i større grad styre anskaffelse og utvikling av digitale verktøy.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Sikt og NOKUT. Et av funnene i rapporten er at aktører som Sikt bør legge til rette for felles anskaffelse, utvikling, innføring og deling av digitale læringsressurser, i samarbeid med institusjonene i sektoren. En suksessfaktor det pekes på er at Sikt bør ta ansvar for anskaffelse og innføring av felles verktøy på tvers av institusjonene. Her trekker flere den felles anskaffelsen av Canvas som læringsplattform fram som et godt eksempel.

Fellestjenester for digital læring og undervisning gir undervisere og støtteapparat mulighet til å dele erfaringer og hente inspirasjon på tvers av institusjonsgrenser. Det at hvert enkelt lærested ikke trenger å bruke ressurser på å utvikle egne, lokale løsninger, gir gevinster.

Rapporten finner du her: NIFU Open Access Archive: Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning (unit.no)

Her kan du se webinar om rapporten: Se webinar om pedagogisk bruk av digital teknologi i opptak | NIFU