Gå til hovedinnhold

Digitaliseringsstyret vedtok Cybersikkerhetssenter som fellestjeneste

Digitaliseringsstyret hadde sitt første møte for året 14. februar. Blant sakene som ble behandlet var videreutvikling av tjenesten for deling av digitale læringsressurser og Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning som fellestjeneste.
Cybersikkerhetssenter vedtatt som fellestjeneste

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning og har en rådgivende funksjon overfor Sikt. Styret møtes 4 - 6 ganger årlig.

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

En tilstands- og risikovurdering av informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning, utarbeidet av Unit/HK-dir i 2021, peker på et skjerpet trusselbilde som krever jevn innsats for å videreutvikle evnen til å forebygge og håndtere hendelser samt bygge og vedlikeholde kompetansen på området. Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning er etablert som det viktigste sektortiltaket for å redusere risiko på området. Senteret bistår blant annet ved alvorlige sikkerhetshendelser, følger opp nettmisbruk, blokkerer uønsket trafikk og distribuerer informasjon om kjente sårbarheter, trusler og trusselaktører basert på et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk som virksomhetene selv er en del av.

Deling av digitale læringsressurser

Tjenesten for deling av digitale læringsressurser (DLR) startet som et sektorinitiativ. Med utgangspunkt i handlingsplan for digitalisering bevilget Kunnskapsdepartementet i 2020 penger til et prosjekt for videreutvikling av tjenesten. Prosjektet har medført en reorganisering av tjenesten, utvidelse av antall brukerinstitusjoner og en avdekking av forbedringsområder. For å sikre videre utvikling og utrulling av tjenesten, bevilget Digitaliseringsstyret 7 MNOK fra felles investeringsmidler for 2022.

Referatet fra møtet kan du lese her: Møter i Digitaliseringsstyret | Unit