Gå til hovedinnhold

Digitaliseringsstyret med støtte til handlingsplan

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning drøftet på sitt møte 5. oktober forslag til handlingsplan for digital omstilling og samstyringsmodell for høyere utdanning og forskning.
Møtebord med notatblokker og vannglass

Digitaliseringsstyret drøftet handlingsplan for digital omstilling på sitt møte 5. oktober. (Foto: Shutterstock)

Digitaliseringsstyret er sammensatt av toppledere fra universitetene og høyskolene og skal sørge for medvirkning i styring av den digitale omstillingen av universitets- og høyskolesektoren. Styret møtes 4 – 6 ganger årlig.

Tilslutning til handlingsplan for digital omstilling

Handlingsplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra UH-sektoren på grunnlag av strategi for digital omstilling. Det er gjennomført en høringsrunde der det kom inn 28 svar fra virksomheter og organisasjoner innenfor forskning og høyere utdanning. Høringssvarene var i hovedsak positive til handlingsplanen, og Digitaliseringsstyret ga sin tilslutning til de justeringene arbeidsgruppen foreslo etter høringen. Handlingsplanen lanseres på Nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning ved Universitetet i Bergen 3. november.

Samstyringsmodellen godkjennes i november

Parallelt med arbeidet med handlingsplanen har samstyringsmodellen for digital omstilling blitt revidert. Modellen, med Digitaliseringsstyret, tjenesteråd og fagutvalg har vært på plass siden 2018, og revideres nå med bakgrunn i ny organisering av virksomhetene under Kunnskapsdepartementet, samt utarbeidelse av ny handlingsplan. Digitaliseringsstyret sluttet seg til hovedpunktene i revidert modell (pdf).

En mer detaljert modell, med beskrivelse av mandater for de ulike styrene, legges fram til godkjenning i Digitaliseringsstyrets møte 30. november. Ambisjonen er å starte implementeringen av revidert modell fra 01.01.2023.

Mer informasjon: