Gå til hovedinnhold

Digitaliseringsstyret med 40 millioner til fellestiltak

Digitaliseringsstyret for universitets- og høyskolesektoren setter av 40 friske millioner kroner til ytterligere fellestiltak som skal støtte opp om den nye handlingsplanen for digital omstilling. Vedtaket ble gjort under styrets samling ved Universitetet i Agder 7. og 8. juni.
Oversiktsfoto over Universitetet i Agder sin campus i Kristiansand

Universitetet i Agder. Foto: Yeezus903 – Eget verk, CC BY-SA 4.0

Digitaliseringsstyret består av 12 medlemmer fra universiteter, høyskoler og Norsk studentorganisasjon (NSO), og skal styrke digitaliseringen gjennom nasjonal styring og samordning.

Styremøte hos Universitetet i Agder

Digitaliseringsstyret ble etablert i 2018 og møtes 4 – 6 ganger årlig, i en kombinasjon av digitale og fysiske møter. Denne gangen var det en fysisk samling i Kristiansand hos Universitetet i Agder (UiA), og styret fikk både en omvisning og faglige innslag fra UiA i tillegg til den ordinære styreagendaen.

Blant sakene som ble behandlet var innspill til ny handlingsplan for digital omstilling og revidert modell for samstyring, som begge skal ut på høring fra 30. juni.

Videre ble styret presentert for resultatene av utredningen om videre arbeid med FAIR forskningsdata, og de fikk innsikt i planene for modernisering av Felles studentsystem gjennom kontinuerlig produktutvikling.

Mer informasjon: