Gå til hovedinnhold

Cybersikkerhetssenteret tar form

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning ble vedtatt som en fellestjeneste av Digitaliseringsstyret i februar, og i møtet 1. april ble rammene for senteret behandlet.
Hengelås i et digitalt nettverk

Cybersikkerhetssenter for forskning og høyere utdanning etableres som fellestjeneste, og oversikt over tjenester fra senteret kommer i løpet av april. (Foto: Shutterstock)

Cybersikkerhetsenter for forskning og utdanning er sektorvist responsmiljø (SRM) for norsk forskning og høyere utdanning, samt leverandør av en rekke sikkerhetstjenester. Senteret skal beskytte og opprettholde tjenester og infrastruktur, oppdage trusler, håndtere hendelser og kan bistå med etterforskning. Videre skal Cybersikkerhetssenteret tilby operative tjenester, rådgivning, kompetanseheving og fasilitering av fagfellesskap.

Blant de tjenestene som vil inngå i senteret er:

  • Overvåking, varsling og beskyttelse mht. sårbarheter, trusler og angrep
  • Beredskap, varsling, informasjonsdeling, bistand, rådgivning og koordinering ved sikkerhetshendelser
  • Ukentlig sårbarhetsscan og tilhørende rapport per virksomhet med oversikt over funn og anbefalte tiltak.
  • Ubegrenset antall tjenersertifikater, personsertifikater og kodesigneringssertifikater
  • Fasilitering av fagfellesskap som f.eks. CISO-forum og Forum for autoriserte hendelseshåndteringsteam (IRT-forum)
  • Nettsted med fagressurser utviklet i samarbeid med sektoren.

Senteret vil tilby en rekke andre tjenester basert på behovene til norske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Digitaliseringsstyret har besluttet at de 21 statlige universitetene og høyskolene skal benytte deler av Cybersikkerhetssenterets tjenesteportefølje, og andre virksomheter i norsk kunnskapssektor skal også kunne benytte seg av tjenestetilbudet. Tjenestekatalogen vil bli oppdatert i løpet av april, og blir tilgjengelig på sikt.no.

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning