Gå til hovedinnhold

53,7 millioner til å starte moderniseringen av Samordna opptak

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det satt av 53,7 millioner til å starte arbeidet med nytt IT-system for Samordna opptak. Total kostnadsramme for moderniseringen vil regjeringen komme tilbake til i revidert budsjett til våren.
To studenter som ser mot kamera

Det settes av penger til modernisering av Samordna opptak i statsbudsjettet for 2023. (Foto: Shutterstock)

– Dette er en gladmelding for Kunnskaps-Norge, sier direktør Roar Olsen i Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. – Med disse midlene kommer vi i gang med en svært viktig modernisering. 

Samordna opptak var en av de første nasjonale digitale tjenestene i Norge, og tidlig ute med å digitalisere og forenkle løsninger for søkerne. Samordning av studieopptaket har vært en suksess i over 25 år, og har spart utdanningssektoren for over 200 millioner årlig.

Mens den teknologiske utviklingen har gått fremover, har ikke IT-systemene til Samordna opptak fulgt samme utvikling. Det som var banebrytende rundt årtusenskiftet, er utdatert nå. Flere av systemene som støtter det samordnede opptaket trenger store oppgraderinger for å tilfredsstille dagens lovkrav til datasystemer, redusere driftsrisikoen og øke brukervennligheten.

Klare til å starte 

– Vi gleder oss til å utvikle en ny framtidsrettet løsning for opptak sammen med HK-dir og sektoren. Vi har planlagt moderniseringen lenge, og har lagt opp til smidig utvikling av løsningen over flere år, forklarer divisjonsdirektør Terje Mørland i Sikt. – Det er viktig å sikre at det årlige opptaket går som planlagt underveis. Derfor vil vi fase de eksisterende systemene ut gradvis, parallelt med at funksjonalitet i ny løsning kommer på plass.

Fleksibelt system for mange typer opptak

Satsingsforslaget om ny opptaksløsning, som Sikt og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)  har lagt fram, innebærer å utvikle et moderne og fleksibelt opptakssystem. Systemet skal legge til rette for ytterligere automatisering av prosessene knyttet til opptaket, og imøtekomme dagens krav til sikkerhet, stabilitet og brukervennlighet. Systemet skal ikke bare erstatte dagens løsninger for samordnede opptak til grunnutdanningene ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Planen er at det også skal få funksjonalitet som kan støtte et framtidig samordnet opptak til mastergradsutdanninger, og etter hvert også lokale opptak ved lærestedene.

Les mer om satsingsforslaget på sikt.no.

Les mer om Samordna opptak på hjemmesidene for opptaket.