Gå til hovedinnhold

3,8 millioner til styrking av cybersikkerheten i kunnskapssektoren

Forslaget til statsbudsjett fra regjeringen er gode nyheter for Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning i Sikt. Regjeringen foreslår å gi 3,8 millioner kroner til arbeidet som sektorvist responsmiljø (SRM).
Fotografi av kvinne som stirrer på bærbar PC, med flere folk rundt seg

Forslaget til statsbudsjett fra regjeringen er gode nyheter for Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning i Sikt. Regjeringen foreslår å gi 3,8 millioner kroner til arbeidet som sektorvist responsmiljø (SRM). 

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning (eduCSC) har som formål å forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetshendelser for å beskytte sektorens informasjonsverdier, produksjons- og kommunikasjonsevne, materielle verdier og omdømme.

Cybersikkerhetssenteret ble etablert som resultat av Kunnskapsdepartementets satsing på cybersikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern i perioden 2019–2022, og er av det samme departementet formelt utpekt som sektorvist responsmiljø for forskning og høyere utdanning. 

– Det er viktigere enn noen gang å satse på cybersikkerhet for å beskytte verdiene som ligger i forskning og utdanning i Norge. Signalet og forventingene fra regjeringen er tydelige når det bevilges øremerkede midler over statsbudsjettet, og disse setter oss i stand til å fortsette det viktige arbeidet vårt, sier produktområdeleder for Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning i Sikt, Bjørn Helge Kopperud.