Webinar om verdioversikt

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning i Sikt inviterer til webinar om veileder for verdioversikt.

17. mars 2023

Start: 17. mars 2023 kl. 09:00
Slutt: 17. mars 2023 kl. 10:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 16. mars 2023

Om webinaret

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning i Sikt har utarbeidet veiledninger for arbeidet med verdioversikt, og for sikkerhetsstyring og sikkerhetsorganisasjon.

Her finner du veiledningene våre, sammen med andre anbefalinger fra oss.

Vi inviterer nå til webinarer for å presentere hovedinnholdet i disse veilederne nærmere.

Fredag 17. mars er tema Veileder i verdioversikt. Denne veilederen tar utgangspunkt i at virksomhetene kan få bedre verdioversikt, ved å gjennomføre verdivurderinger som en del av styringsaktivitetene for sikkerhet. Verdioversikten vil bygges over tid, i takt med sikkerhetsstyringen. Veilederen sammenstiller og forklarer de mest sentrale føringer og kriterier for verdivurdering, med stor grad av henvisninger videre til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine veiledninger og håndbøker. Formålet med veilederen er å gi hjelp til å finne informasjonsverdier som har beskyttelsesbehov, som kan være utsatt for sikkerhetstruende hendelser, eller som er skjermingsverdige etter sikkerhetsloven.

Målgruppe

Webinaret passer for alle som har en rolle i arbeidet med informasjonssikkerhet og sikkerhetsstyring ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Ingen forkunnskaper er nødvendig.