Webinar om styringssystem for sikkerhet og sikkerhetsorganisasjon

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning i Sikt inviterer til webinar om veileder for styringssystem for sikkerhet og sikkerhetsorganisasjon

15. mars 2023

Start: 15. mars 2023 kl. 09:00
Slutt: 15. mars 2023 kl. 10:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 14. mars 2023

Om webinaret

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning i Sikt har utarbeidet veiledninger for arbeidet med verdioversikt, og for sikkerhetsstyring og sikkerhetsorganisasjon.

Her finner du veiledningene våre, sammen med andre anbefalinger fra oss.

Vi inviterer nå til webinarer for å presentere hovedinnholdet i disse veilederne nærmere.

Onsdag 15. mars er tema Veileder i styringssystem for sikkerhet og sikkerhetsorganisasjon. Denne veilederen gir en kort innføring i hva et styringssystem for sikkerhet er, hvordan det kan utformes, og hvordan en sikkerhetsorganisasjon kan se ut. Veilederen gir en inngang til sentrale momenter i materiell fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Veilederen presenterer anbefalinger som er basert på fra erfaringsdeling fra virksomhetene i forskning og utdanning.

Målgruppe

Webinarene passer for alle som har en rolle i arbeidet med informasjonssikkerhet og sikkerhetsstyring ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Ingen forkunnskaper er nødvendig.