Bibliotektjenestene: New Unified PO-line task list

Vi holder jevnlig webinarer om ulike tema knyttet til bibliotektjenestene Alma, Oria og Leganto. Webinarene blir arrangert i samarbeid med faggruppene for bibliotektjenestene.

20. september 2023

Start: 20. september 2023 kl. 08:00
Slutt: 20. september 2023 kl. 09:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 20. september 2023

NB! Med forbehold om at nytt grensesnitt for POL er gjort tilgjengelig for alle.

Almas unified POL (Purchase Order Line) UI er under utrulling. Universitetsbiblioteket i Oslo vil vise og dele erfaringer med dette nye grensesnittet.

Webinaret holdes ved Mari Lundevall (UiO), faggruppen for akkvisisjon.

Målgruppe og påmelding

Målgruppen er ansatte ved bibliotekene i BIBSYS-konsortiet, men webinarene er også åpen for alle interesserte.

Det er ingen påmelding. Webinarene arrangeres i Zoom. Møtelenke blir lagt ut på denne siden dagen før webinaret.