Webinar om bibliotektjenestene: Alma Analytics

Vi holder jevnlig webinarer om ulike tema knyttet til bibliotektjenestene Alma, Oria og Leganto. Webinarene blir arrangert i samarbeid med faggruppene for bibliotektjenestene.

8. februar 2023

8. februar 2023 kl. 09:00
8. februar 2023 kl. 10:00

Webinar

Påmeldingsfrist: 8. februar 2023

En presentasjon av grunnleggende funksjonalitet i Alma Analytics. Vi ser blant annet på: 
- Strukturen i Alma Analytics
- Hvordan å lage enkle rapporter
- Deling av rapporter i Alma
- Rapporter som grunnlag for å kjøre jobber i Alma 

Webinaret avsluttes med å presentere tilbud om en interessegruppe for Alma Analytics. Interessegruppa vil være et lavterskeltilbud for alle medlemmer i BIBSYS-konsortiet. 

Presentasjonen holdes av Ann-Louise Skjager fra Sikt.

Målgruppe og påmelding
Målgruppen er ansatte ved bibliotekene i BIBSYS-konsortiet, men webinarene er også åpen for alle interesserte.

Det er ingen påmelding. Webinarene arrangeres i Zoom. Møtelenke blir lagt ut på denne siden dagen før webinaret.