Gå til hovedinnhold

Samling for tjenesten DLR

Det er på tide for DLR-tjenesten, deling av læringsressurser, å treffes for påfyll av informasjon, samt å ha de gode diskusjonene om veien videre for tjenesten.
bilde av bryggene i Bergen
Påmeldingsfrist
Tid
Fra:
Til:
Sted
Grand Hotel Terminus, Bergen
Pris
Kr 1300 + kr 900 for ev middag (priser inkl. mva)
Meld deg på

Samlingen vil foregå over to dager, og målet første dag er å bli bedre kjent på tvers, samt at vi sammen skal se på veien videre for DLR som system. På dag to skal vi også jobbe med problemstillinger knyttet til innføringen av tjenesten, samt utfordringer knyttet til å dele læringsressurser. Programmet vil bestå av noen innlegg, men også mye tid til å jobbe sammen om disse temaene.   

Merk at programmet ikke er fullstendig, og vil bli oppdatert etter hvert som vi får landet foredragsholdere.

Pris: 
Pris på samlingen dekker dagpakker for to dager på 1300 kr. Pris for middag er på 900 kr for de som ønsker å delta på det. Priser er inl. mva. 

Reise og overnatting: 
Reise og overnatting må bestilles på egen hånd. Det kan være greit å være tidlig ute med å bestille hotell, da hoteller kan ha stor pågang. 

Program: 

Onsdag 31.08.  

Velkommen til samling  

 • Innledning til samling  

Presentasjonsrunde 

 • Bli kjent-runde slik at deltakerne får introdusere seg, institusjonene sine og sin involvering i arbeidet med DLR.  

Status på DLR  

 • Hvor står tjenesten i dag?  
 • Hva skjer i prosjektet 
 • Sikt viser frem første versjon av skisser for ny funksjonalitet

Workshop om funksjonalitet 

 • Vi tar utgangspunkt i de første utkastene til skisser for ny funksjonalitet, og diskuterer rundt det, samt ser på andre behov som er viktig for DLR fremover.  

Torsdag 01.09.

Delingskultur i høyere utdanning, hva hemmer og fremmer? 

 • Anne Merete Bjørnerud og Rita Li skriver en forskningsartikkel om deling av digitale læringsressurser i høyere utdanning. Anne Merete presenterer funn og hvordan vi kan forstå hva som hemmer- og fremmer en delingskultur. 

UHR Arbeidsgruppe for deling av læringsressurser

 • Universitets- og høgskolerådet har en arbeidsgruppe som utreder og skal foreslå løsninger på utfordringer knyttet til deling av digitale læringsressurser.

Arbeidsgruppen skal bl. a.:

 • Drøfte ivaretakelse av studenter og ansattes personvern (og universell utforming) når læringsressurser digitaliseres (opptak).
 • Ta stilling til hvor åpent det er rimelig at ressurser deles og hvem som skal avgjøre dette. 

Dagmar Langeggen, sitter i arbeidsgruppen og vil gjennomgå hovedområdene i rapporten og konklusjoner.

Workshop om hva som kreves for å dele, og hvordan lykkes vi?  

 • Det stilles flere og flere krav til læringsressurser når det gjelder opphavsrett, personvern, universell utforming etc. Hva kan vi gjøre for at det blir enklere for undervisere å dele? 

Erfaringsutveksling og status fra institusjonene på innføringsprosjekter 

 • Hvilke utfordringer er det i innføringen? 
 • Hva har man fått til? 
 • Hva er planen fremover?

Hvordan organisere og lykkes med innføringsprosjekt? 

 • Hvordan kan vi dra på hverandre for å få til dette? 
 • Hva er suksessfaktorene? 
 • Hva kan vi gjøre sammen fremover? 

For spørsmål om deltakelse på arrangementet, eller eventuelle allergier kontakt  christine.johnsen@sikt.no

Vel møtt til DLR-samling i Bergen!