Gå til hovedinnhold

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2022

Torsdag 3. november 2022 inviterer UiB i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Sikt for femte gang til Nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning.
Grafikk med tittel på konferansen: Digitalisering i høyere utdanning
Påmeldingsfrist
Tid
Fra:
Til:
Sted
Bergen, Universitetsaulaen
Meld deg på

Fremtidens underviser
– i skjæringspunktet mellom fag, pedagogikk og teknologi 

Konferansen samler hvert år rundt 150 faglige og administrative ledere og beslutningstakere i UH-sektoren.

Årets tema spinner seg rundt rollen som underviser i skjæringspunktet mellom fag, pedagogikk og teknologi. Hva definerer egentlig fremtidens underviser i høyere utdanning?   

Digitaliseringen i og av høyere utdanning påvirker oss alle i sektoren. Den endrer rollene til ledere, undervisere, administrativt støttepersonell og studenter.   

Spiller læringsteknologien på lag med didaktikk og fag? Førte pandemien faktisk til et kompetanseløft og nytekning for digital undervisningsutøvelse? Hvordan balansere mellom fysiske og digitale læringsmiljø og vurderinger?

Og hvordan vil rammene som legges for sektoren gjennom planer og strategier faktisk slå ut for de som underviser – og for studentene?  

I løpet av en dag skal vi både løfte og fokusere blikket rundt disse temaene. Og ikke minst snakke sammen, på tvers av institusjonene. 

Se konferansens nettsider for program og påmelding.