Lisensavtalar og open tilgang: Prinsipp for årets forhandlingar

I 2024 forhandlar Sikt heile 16 avtalar med vitskapelege forlag for ny avtaleperiode frå 2025. Våren 2024 arrangerer vi ein serie webinar om temaet lisensavtalar og open tilgang for deltakarar i lisensavtalar.

23. mai 2024

Start: 23. mai 2024 kl. 08.00
Slutt: 23. mai 2024 kl. 08.30

Dette webinaret er det andre i ei rekke på tre webinar om temaet våren 2023. Emnet for dette webinaret er prinsipp for årets forhandlingar mellom utgivarar av forskingslitteratur og Sikt.

Webinaret er primært retta mot konsortieadministratorar, men alle interesserte kan delta.

Les meir og meld deg på via openscience.no