Lær mer om logganalyseverktøyet til Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Ved å søke gjennom loggdata kan du finne problemer, feil og trender. Spørsmål som “Når startet egentlig datainnbruddet, og hva har angriperen egentlig gjort?” kan besvares med presisjon. I dette webinaret deler overingeniør Emil Henry Flakk innsikt om hvordan logganalyseverktøyet vårt fungerer.

4. oktober 2023

Start: 4. oktober 2023 kl. 08:00
Slutt: 4. oktober 2023 kl. 09:00

Webinar

Pris: Gratis for kunder. 1500 kr ekskl. mva. for andre.

Nesten hver applikasjon som kjører i et servermiljø genererer logger. Disse loggene er en viktig del av ethvert system, siden de gir viktig informasjon om hvordan et system oppfører seg både i dag og historisk. 

Det kan imidlertid være ekstremt tidkrevende og frustrerende å manuelt måtte slå opp en bestemt feil på tvers av et utall servere, containere og loggfiler.

I webinaret vil du få innblikk i vårt logghåndteringssystem som konsoliderer alle loggdataene dine i et sentralt, høytilgjengelig og brukervennlig grensesnitt.

Sentralisert logging er designet for å gjøre livet ditt enklere, og hjelper deg med å konsolidere og analysere loggdata.

Du vil ha få tilgang til informasjonen og korrelasjonene du ønsker innen sekunder – i stedet for timer, uker eller til og med dager, som ofte kan være realiteten ved manuelt søk i store mengder logger fra forskjellige kilder.