Laboratoriesikkerhet med Per Arne Jørgensen fra IFE

Kom på webinar og lær mer om laboratoriesikkerhet! I dette webinaret vil Per Arne Jørgensen ved Instutt for energitektnikk (IFE) gi spennende innsikt i lab-sikkerhet. Dette er virkelig et must å få med seg dersom du jobber med sikkerhet hos en virksomhet som driver laboratiorier!

17. oktober 2023

Start: 17. oktober 2023 kl. 08:00
Slutt: 17. oktober 2023 kl. 09:00

Webinar

Pris: Gratis for kunder. 1500 kr ekskl. mva. for andre.

Siden 1948 har Institutt for energiteknikk vært internasjonalt ledende innen forskning på energi.

Kunnskapen som IFE  har utviklet har spart petroleumsindustrien for flere hundre milliarder kroner.

IFE  har også bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer. 

Forskningsreaktorene til IFE har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og de har vært sentrale i ledende forskning på energi og materialer i Norge.

IFE er velkjent for å bygge vi bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet, og har  omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet.

IFE har unik kompetanse og systemer innen strålevern og miljøovervåking av radioaktive og kjemiske utslipp. Det gjør dem til en viktig partner for bedrifter som vil forske, utvikle og produsere nye løsninger for fornybar energi og medisin ved bruk av radioaktive kilder.