IRT-kurs

Rådgivningstjenesten i Cybersikkerhetssenteret holder kurs for deltagere i hendelseshåndterings-team (Incident Response Team – IRT). Våre rådgivere har lang erfaring med arbeid i hendelseshåndteringsteam i sektoren. Kurset omfatter blant annet etablering og organisering av Incident Response Team, grunnleggende innføring i hendelseshåndtering og relevante metoder og verktøy.

24. oktober 2023

Start: 24. oktober 2023 kl. 08:00
Slutt: 24. oktober 2023 kl. 13:00

Påmeldingsfrist: 17. oktober 2023

Håndtering av IKT-sikkerhetshendelser er en forutsetning for god IKT-sikkerhet i en virksomhet og utgjør et viktig element i virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Etablering av formelle IR-team i en organisasjon anses som en forutsetning for effektiv hendelseshåndtering.

Videre er etablering av IR-team en forutsetning for full tilgang til tjenester som leveres av sektorens cybersikkerhetssenter.

Målgruppe

Kurset er for alle som ønsker å etablere et IR-team i sin virksomhet og/eller bli medlem av et eksisterende team.

Gjennomføring av kurset

Kurset gjennomføres som en én-dags fysisk workshop (5–6 timer).

Kurset omfatter bl.a. etablering og organisering av IR-team, grunnleggende innføring i hendelseshåndtering og relevante metoder og verktøy. Deltagerne vil få tilgang til alt kursmateriell i etterkant av kurset. Etter gjennomført kurs vil cybersikkerhetssenteret signere avtaler om informasjonsdeling («TLP-avtaler») med nye team og utveksle kryptonøkler for å etablere sikre kommunikasjonskanaler.

Metode/rammeverk

Kurset er basert på beste praksis for IRT i henhold til ENISA og på ISO/IEC 27035.

Trafikklysprotokoll-avtale er påkrevd

TLP står for trafikklysprotokoll, som muliggjør kontrollert deling av sensitiv informasjon. Det er en forutsetning at responsmiljøene (IRT) etablerer en såkalt TLP-avtale med Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) og at de utveksler krypteringsnøkler slik at konfidensiell informasjon kan deles.

 

Kurset er gratis men vi tar en avgift på kr 375,- for kaffe/te, frukt, smoothie og lunsj. På ettermiddagen blir det fellesmiddag sammen med de som er på nettsamling.