Åpent informasjonsmøte om de pågående anskaffelsene for LMS, digital eksamen og plagiatkontroll

Sikt inviterer ansatte ved universiteter og høyskoler som er direkte involvert i anskaffelsesprosjektene for verktøy for digital vurdering og tilbakemelding til et viktig informasjonsmøte.

12. juni 2024

Start: 12. juni 2024 kl. 08.00
Slutt: 12. juni 2024 kl. 09.00

Zoom-møte

Møtet er spesielt relevant for:

  • Administratorer fra de relevante tjenestene
  • Personale som arbeider med personvern i tjenestene
  • Innkjøpere
  • Utdanningsledere
  • Ansatte som bidrar i anbudsprosesser og -forhandlinger
  • Ansatte som arbeider med støtte til digitalt læringsmiljø

Agenda:

  • Statusoppdatering: Sikt vil gi en rapport om fremdriften i anskaffelsesprosjektene, inkludert en gjennomgang av anbudskonkurransene som nå er under utlysning.
  • Spørsmålsrunde: Det blir anledning til å stille spørsmål og diskutere hvordan disse verktøyene kan påvirke arbeidet ved din institusjon.

Innsikt og deltakelse fra institusjonene er essensielt for at vi sammen skal kunne ta de beste beslutningene for sektoren. Velkommen til møte!