Gå til hovedinnhold

Cybersikkerhetssamling

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning (eduCSC) inviterer IRT (Incident response teams) og CISO-er i kunnskapssektoren til en samling for å bli bedre kjent gjennom faglig og sosialt påfyll.
Foto av Trondheim i høstfarver
Påmeldingsfrist
Tid
Fra:
Til:
Sted
Scandic Nidelven
Meld deg på

 

Cybersikkerhetssamling 29.11. – 30.11.

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning (eduCSC) inviterer til lunsj-til-lunsj samling i Trondheim. Formålet med samlingen er at vi alle blir bedre kjent gjennom faglig og sosialt påfyll. Vi har noen plassbegrensninger, og invitasjonen til samlingen går derfor i hovedsak til CISO-er eller lignende funksjoner, og til ledere av responsteam (IRT).
For å sikre at alle virksomheter får mulighet til å delta på samlingen, setter vi i utgangspunktet et maks antall på 2 personer per virksomhet. 

IRT-kurs 30.11.

Vi arrangerer også IRT-kurs for nye responsteam, eller nye medlemmer ved eksisterende IRT den 30.11. fra kl 13.00 – 16.00. Kursdeltakere er velkommen til lunsj kl. 11.45, ved Scandic Nidelven.

Kostnader, påmelding og overnatting

Deltakelse på samlingen med lunsj og middag, og også IRT-kurset, er kostnadsfritt.
Dere dekker selv reise, hotell og drikke til middagen.

For kursdeltakere på IRT-kurset, eller andre sikkerhetsressurser ved virksomheten som ønsker å delta på samlingen, åpner vi for muligheten til å delta dersom det er plass. Dere kommer da på venteliste til samlingen, og blir varslet.

Se påmeldingsskjema for detaljer

Påmeldingsfrist: 13.10.

Overnatting

Vi har reservert et antall rom ved Scandic Nidelven, med egen booking-kode: BSIK291122. Ved å bruke denne koden får du avtalepris. Koden gjelder fram til 29.10.22.

Dersom dere vil bo på annet hotell, er Radisson Blue Royal Garden, Best Western Bakeriet, Scandic Solsiden og Clarion Collection Grand Olav nære i avstand.

Hovedlinjene i programmet er følgende

Tirsdag 29.11.

11.30 - 12.15 Vi møtes til lunsj

12.30 - Velkommen og program

Verdier og sikkerhetsstyring i kunnskapssektoren
Kunnskapsdepartementet, ved seniorrådgiver Jan Emil Gran innleder med refleksjoner og forventinger omkring sikkerhet i norsk forskning og utdanning.  

Vi diskuterer utfordringer og muligheter med å skape eierskap til verdiene i organisasjonen, og hvordan knytte dette sammen med sikkerhetsstyring.

Beredskap og kontinuitet
Øvelse Morris 2022 – Fra planlegging og gjennomføring, til erfaringsdeling og læring.

Å lære av en hendelse, hvordan får vi til det?

Slutt på dag 1 ca klokken 17.00

19.00 Vi spiser middag på Broen bar og restaurant, ved Scandic Nidelven, og lager en fin kveld!

Onsdag 30.11.

08.45 - Velkommen til dag 2 og program

Trusselbildet

Har vi en felles forståelse? Ser vi det samme? Vi diskuterer sektorens trusselbilde.

Våre utviklingsmuligheter

Bruk og nytte av ulike datakilder. Hvilke muligheter ser vi?

Humio – tips, triks og demo

Lunsj 11.45 - 12.45

IRT-kurs

13.00 - 16.00 - IRT-kurs for nye responsteam, eller nye medlemmer ved eksisterende IRT (fortsatt ved Scandic Nidelven)

Spørsmål
Hvis dere har spørsmål om samlingen, ta direkte kontakt med enten randi.utstrand@sikt.no, eller  ingrid.moen@sikt.no.
Dersom dere har spørsmål om IRT-kurset, ta direkte kontakt med enten
rune.sydskjor@sikt.no , eller oyvind.eilertsen@sikt.no.