Gå til hovedinnhold

BIBSYS-konferansen

Årets konferanse blir hybrid, det betyr at du kan delta både fysisk og digitalt. Den fysiske konferansen arrangeres i Trondheim, på Scandic Lerkendal.
bilde av konferansesal med publikum og scene
Påmeldingsfrist
Tid
Fra:
Til:
Sted
Trondheim, Scandic Lerkendal
Meld deg på

Tema for årets konferanse er hvordan vi kan gjøre tjenestene bedre for brukerne i perspektiv av livslang læring, åpen tilgang og ny teknologi. Konferansen streames og vi gjør opptak.

Det er begrenset med plasser til det fysiske arrangementet. Vi oppfordrer alle som ønsker å delta fysisk, til å melde seg så tidlig som mulig.

Det kan komme endringer i programmet. 

Tirsdag 25. oktober

10:00–10:55  Åpning av konferansen

 • Roar Olsen, direktør i Sikt
 • Vigdis N. Kvalheim, divisjonsdirektør i Sikt
 • Sølvi Karlsen, leder i styret for BIBSYS-konsortiet og seksjonssjef for bibliotekseksjonen ved NTNU

11:00–11:45  Status for Alma og Oria

 • Sikt

11:45–12:45  Lunsj

12:45–12:55  Presentasjon av utstillerne

12:55–14:10  Gjøre tilgjengelig det som skal være åpent

 • Framtidens Nasjonalbibliotek, ved Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar
 • Åpen for hva da? Om framtidens utdanning, forskning og bibliotek, ved Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT og Johanne Raade, direktør ved Universitetsbiblioteket UiT

14:30–16:00  Kunsten å gjøre kunnskap tilgjengelig

 • Sømløs service fra førstelinjen: Universitetsbiblioteket der brukeren trenger det, Anne-Gry Skonnord, UiO
 • Enklere å finne, visualisere og dele data – også om du sitter på bussen, ved Bjarne Øymyr, Sikt
 • På vei mot FAIR? Forskningsdatatjenester ved NTNU, ved Ingrid Heggland og Ane Møller Gabrielsen, NTNU
 • Fra fysisk til digitalt, tilgang til pliktavlevert materiale, ved Kjersti Rustad, avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket
 • Deling av læringsressurser i kunnskapssektoren, ved Christine Johnsen, Sikt

16:30–17:30  Bibliotekledermøte

19:00: Festmiddag

Onsdag 26. oktober

09:00–10:45  Kunsten å gjøre kunnskap tilgjengelig

 • Data is Beautiful: The fascinating stories, hidden connections, and unseen connections revealed by visualised data, David McCandless
 • Erfaringer og refleksjoner om risikokommunikasjon i koronapandemien, Christina Rolfheim-Bye, kommunikasjonsdirektør, FHI
 • Lisensbetingelser og hvordan kommunisere dem ut, ved Janicke Furberg, Sikt
 • Forskargrafen og persistente identifikatorar i Nasjonalt Vitenarkiv, ved Jan Erik Garshol, Sikt

10:45–11:15: Pause

11:15–11:35  Brukeren har alltid rett, eller? Hvorfor forskning er nøkkelen til gode brukeropplevelser

 • Jesper Solheim Johansen, Keenious

11:35 - 12:00  Veien videre – bibliotektjenester

 • Gro-Anita Mortensen og Frode Arntsen, Sikt

12:00 - 13:00  Lunsj

13:00 - 15:00  Sesjoner i regi av faggruppene 

 • Faggruppen for Fulfillment, Faggruppen for Oria, Faggruppen for Resource Management og Faggruppen for Akkvisisjon

15:15 - 16:30  Konsortiemøte pensumlistekonsortiet (Leganto)

 

Se mer om våre foredragsholdere og les introduksjoner til innleggene

Har du spørsmål om konferansen kontakt support@sikt.no